Tillgänglighetsredovisning för skolans webbsida

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Helsingborgs stads skolors webbplatser  och våra digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Skolornas webbsidor är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från skolornas webbsidor som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan (se rubriken Oskäligt betungande anpassning), kan du kontakta oss på följande sätt:

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för skolornas webbsidor och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Bilder

Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter). Vi jobbar med att åtgärda detta och räknar med att vara klara under 2020.

Filmer

Arbetet med att texta filmer pågår och filmerna publiceras efter hand. Vi arbetar på att åtgärda detta under 2020.

Filmer gjorda av elever på skolan ingår inte i tillgänglighetskraven

Dokument

Våra webbplatser och digitala tjänster har en del dokument (mest i pdf-format) som inte uppfyller kraven. Vi kommer att börja granska dokumenten (till exempel blanketter och informationsmaterial) under 2020.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?