Särskola

Särskolan är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?