Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan följer samma läroplan som gymnasieskolan men med egna kursplaner.

Se Skolverkets film om gymnasiesärskolan:

Gymnasiesärskolans kursplaner finns för:

  • Nationella program
  • Individuella program

Nationella program i gymnasiesärskolan

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv eller för fortsatta studier, vid till exempel folkhögskola.

Det finns nio nationella program inom gymnasiesärskolan. I Helsingborg erbjuder vi sju av dessa och inom Familjen Helsingborg (samverkansområdet) erbjuds samtliga nationella program.

I Helsingborg erbjuder vi programmen för:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Estetiska verksamheter
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Hantverk och produktion
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Samhälle, natur och språk

Individuella program i gymnasiesärskolan

De individuella programmen är till för elever som har andra behov där det inte är möjligt att följa undervisningen på ett nationellt program. Utbildningarna på de individuella programmen utformas utifrån individens behov och förutsättningar.

Här finns gymnasiesärskolan i Helsingborg

Gymnasiesärskolans nationella program finns på Filbornaskolan och Nicolaiskolan med sammanlagt cirka 85 elever. Elever som ska gå nationellt program väljer program/skola i nordvästra Skåne inom samverkansområdet Familjen Helsingborg.

Gymnasiesärskolans individuella program finns på Filbornaskolan, Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan med sammanlagt cirka 55 elever. När de gäller de individuella programmen är det elevens behov och förutsättningar som avgör i vilken skola eleven kommer att gå.

Boka studiebesök

Här kan elever som är mottagna i särskolan och går i årskurs nio, boka tid för att besöka det program som eleven är nyfiken på under en dag.

Det brukar vara många som är intresserade av att besöka våra skolor, titta mer på något program, få information eller bara känna av stämningen på skolan.

För att göra besöken bra och meningsfulla vill vi att du anmäler dig på någon av våra besöksdagar. Personal (eventuellt vårdnadshavare) från grundsärskolan följer med eleven.