Beställa betyg

Här kan du som läser på vuxenutbildning beställa betygsdokument. Du får inga betygsdokument automatiskt från skolan.

Tänk på att du inte behöver skicka in ett pappersbetyg till UHR när du söker högskolan. Alla betyg som du läst på vuxenutbildningen i Helsingborg rapporteras automatiskt in till UHR, Universitets- och högskolerådet.

Betyg, Sfi

Använd formuläret på den här sidan.

Betyg, gymnasiala och grundläggande kurser

Läser du vuxenutbildning på Komvux Helsingborg, Filbornaskolan eller Rönnowska skolan? Då beställer du betyg på den här sidan. Använd formuläret nedan. Även äldre betyg (före 2015-09-01) beställer du här.

Läser du vuxenutbildning på ASTAR, Hermods (distans, närlärande och vård) Lernia och Yrkesakademin beställer betyg på den skola du går på.

Slutbetyg eller examensbevis

Om du vill sammanställa ett slutbetyg eller examensbevis ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildning Helsingborg. Om du har betyg från gymnasieskolan eller från annan kommun ska du ta med dem. Slutbetyg kan endast utfärdas till 1 juli 2020. Därefter kan vi endast utfärda examen enligt det nya systemet.

Tänk på att göra en sammanställning för slutbetyg i god tid för att vi ska kunna garantera att det hinner administreras. Samtliga betyg som ska vara med behöver vara satta när sammanställningen lämnas in. Sista dag för detta är 10 juni.

Skriv ner vilka enskilda kursbetyg du vill ha. Fyll i dina uppgifter och skriv i fritextfältet vilka betyg du vill ha utskrivna. Uppgifter med * måste fyllas i för att du ska kunna skicka blanketten.