Helsingborg har världens första elbilspool med laddning utan sladd

En elbilspool med laddning utan sladd, där tekniken ser till att batterierna blir påfyllda när bilen lämnas tillbaka. Det har blivit verklighet på Rektorsgatan när Helsingborg är först ut i världen med en elbilspool där elbilarna får ström via en laddskena i gatan. Mobilitetshubben är ännu ett steg i arbetet för mer utrymme för människor och mer hållbara sätt att ta sig fram. Detta som en del i rörelsen Street Moves.

Utvecklingen på elbilsfronten går snabbt och elbilar blir allt vanligare i stadsmiljön. Med det ökar också behovet av laddplatser – men dagens laddstolpar tar plats i stadsmiljön och kräver sladd. Dessutom behöver den som hyr en elbil se till att den är laddad innan den lämnas tillbaka. Den nya mobilitetshubben på Rektorsgatan kan vara en första pusselbit i framtidens gata.

Med försöket på Rektorsgatan testar vi teknik där laddning sker direkt från en skena i gatan, samtidigt som vi erbjuder en bilpool som kan minska behovet av den egna bilen. Det är ett led i arbetet med att utforska möjligheten till minskat bilberoende och smarta lösningar som kan inkluderas i framtidens gator.

Precis vid busshållplatsen finns förutom elbilspoolen, även cykelparkering, grönska och sittplatser. Genom att samla olika trafikalternativ till en mobilitetshubb ger vi bästa förutsättningar för att kunna välja lämpligt transportsätt vid varje enskild resa.

Mobilitetshubben finns på plats på Rektorsgatan sedan mitten av juni 2022. Elbilspoolen drivs av företaget Move About. Se mer information på Move Abouts webbplats.

En del i ett forskningsprojekt

Mobilitetshubben på Rektorsgatan är en del av forskningsprojektet Steet Moves, ett Vinnovafinansierat projekt som leds av ArkDes Think Tank i samarbete med bland annat städerna Göteborg, Helsingborg och Umeå. I Helsingborg är, förutom Helsingborgs stad, Öresundskraft, Elonroad och Move About med för att göra detta framtidsprojekt möjligt.

Visionsbild: Krook & Tjäder

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?