Försök med elbilspool med laddning utan sladd avslutas med möjligheter i sikte

Elbil som står på laddskena och laddas utan sladd.

Under ungefär ett år har vi testat en elbilspool med laddning utan sladd på Rektorsgatan i Helsingborg. Nu har vi utvärderat projektet och beslutat att avsluta det. Alla parter i projektet har lärt sig mycket av försöket och vår förhoppning är att de kunskaper vi fått ska kunna resultera i liknande lösningar framöver, när tekniken kommer att kunna vara standard i framtidens elbilar.

En elbilspool med laddning utan sladd, där tekniken ser till att batterierna blir påfyllda när bilen lämnas tillbaka. Det testade vi på Rektorsgatan i ett av många innovationsprojekt som initierades som en del av H22. Vi var först ut i världen med en elbilspool där elbilarna får ström via en laddskena i gatan. Mobilitetshubben var ännu ett steg i arbetet för mer utrymme för människor och mer hållbara sätt att ta sig fram. Detta som en del i rörelsen Street Moves.

Precis vid busshållplatsen har, förutom elbilspoolen, även funnits cykelparkering, grönska och sittplatser. Genom att samla olika trafikalternativ till en mobilitetshubb ville vi ge de bästa förutsättningar för att kunna välja lämpligt transportsätt vid varje enskild resa.

Det här har vi lärt oss

Läget och användningen

Bilpoolen har legat i ett flerbostadsområde, där en bilpool bedöms ha ett bra upptagningsområde. Efter ett års användning ser vi dock att bilen som varit på plats använts mindre än Move Abouts andra bilar i Helsingborg. Tänkbara orsaker är att det fortfarande är relativt enkelt att parkera en privat bil i området, jämfört med andra områden där bilpooler finns. Det finns också en osäkerhet kring den nya tekniken som kan påverka viljan att använda bilpoolen. En viktig slutsats är att en bilpool måste erbjuda i princip hundraprocentig leverans för att kännas trygg och bli ett naturligt val.

Tekniken

En viktig del i projektet har varit att testa företaget Elonroads särskilda elavtagarteknik som, om den implementeras i framtidens elbilar, kommer att ta bort hanteringen av laddsladdar.

I försöket har Elonroads produkter för första gången kunna testas live av privata användare. En lärdom är att förmågan att parkera fordonet på angiven plats varierar. Det har i några fall lett till att laddningen inte kommit i gång och att nästa användare inte haft en fulladdad bil.

Personer som använt bilpoolen har velat resa längre än förväntat, vilket lärt oss att bilen behöver ha högre laddeffekt än den som testats på Rektorsgatan.

Tekniken är fortfarande i ett utvecklingstadium och biltillverkare är fortfarande avvaktande till att ge externa leverantörers mjukvara full åtkomst till fordonets mjukvara. Ett resultat av detta är att det har behövts extra laddutrustning i en separat box i fordonets bagageutrymme. Vidare skulle laddningen förenklas om man haft tillgång till bilens möjlighet att fickparkera automatiskt. Teknik skulle möjliggöra en mer precis placering över laddskenan och därmed underlättat för en optimal laddning.

Juridiken

En del i försöket har varit att juridiskt pröva möjligheten att reglera den här typen av bilpool med en skyltning som gäller för tomtmark, trots att platsen är reglerad som allmän plats i detaljplanen. På allmän plats är det inte möjligt att reservera särskilda platser för bilpoolsbilar. Det gör den här typen av lösning omöjlig, eftersom bilarna behöver kunna stå på specifika platser för att laddas.

I försöket har vi fått polistillstånd för att tillfälligt använda allmän plats till annan verksamhet, men för att långsiktigt lösa problematiken med platsspecifika bilpooler på allmän plats behöver lagstiftningen ses över.

Mer om mobilitetshubben på Rektorsgatan

Mobilitetshubben har funnits på Rektorsgatan sedan mitten av juni 2022. Elbilspoolen har drivits av företaget Move About.

Mobilitetshubben på Rektorsgatan är en del av forskningsprojektet Steet Moves, ett Vinnovafinansierat projekt som leds av ArkDes Think Tank i samarbete med bland annat städerna Göteborg, Helsingborg och Umeå. I Helsingborg var – förutom Helsingborgs stad – Öresundskraft, Elonroad och Move About med för att göra detta framtidsprojekt möjligt.

Blomlådor, cykelställ och skyltar, som varit värdefulla delar av platsen, placeras på andra ställen i staden och kan då bidra till test av andra ytors framtida utformning.

Resultat och lärdomar i rapport om projektet Street Moves

I slutet av 2023 släppte ArkDes Think Tank en rapport som projektet Street Moves med resultat och lärdomar om innovativ gatudesign från sex kommuner, där alltså Helsingborgs stad var en.

Läs hela rapporten på ArkDes webbplats: Street Moves 2: Gör våra gator hållbara, hälsosamma och levande (pdf, 12,5 MB)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.