Bangårdselände och män mitt i vägen

Turerna var många under 1900-talets andra hälft. Inte enbart för att fler började resa mer, utan även på grund av nya trafiklösningar. Magnus Stenbock fick backa ett par steg, vi bytte från vänster- till högertrafik och spårvagnarna körde sina sista rutter.

Något som också lades ner, bokstavligen, var järnvägsförbindelsen mellan Centralstationen och Ångfärjestationen. I över hundra år hade person- och godståg lotsats – flera gånger om dagen, i snigelfart – genom centrala Helsingborg, med en stationskarl i spetsen som i folkmun kallades ”mannen med den röda flaggan”.

Proceduren var ett segdraget inslag i helsingborgarnas vardag och blev ett allt större problem efter hand som trafiken ökade.

Lösningen på det så kallade ”bangårdseländet” kom med Nya Knutpunkten 1991, då järnvägen istället lades under jord i en tunnel.

Spårvagnar och bilar, tåg och bussar, gående och cyklister på Drottninggatan. (foto: Helsingborgs Stadslexikon)
Spårvagnar och bilar, tåg och bussar, gående och cyklister på Drottninggatan. (foto: Helsingborgs Stadslexikon)

1950-tal: Spårvagnar och bilar, tåg och bussar, gående och cyklister i ett mer eller mindre ordnat kaos. Och mitt i vägen står Magnus Stenbock. Men det får han inte göra så länge till. (Foto: Helsingborgs Stadslexikon)

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/1/2017/04/doj_historia_bangardselande_2_1000x750_foto_kjell_lindgren_helsingborgs_museisamling.jpg

Den 16 mars 1959 påbörjades en 20 meter lång flytt av Magnus Stenbocksstatyn. (foto: Kjell Lindgren, Helsingborgs museisamling)
Den 16 mars 1959 påbörjades en 20 meter lång flytt av Magnus Stenbocksstatyn. (foto: Kjell Lindgren, Helsingborgs museisamling)

1959: Den 16 mars 1959 påbörjas en 20 meter lång flytt av Magnus Stenbocksstatyn österut, på grund av den ökande biltrafiken på Drottninggatan och Järnvägsgatan. Den 14 maj får statyn sin nya placering på Stortorget, där den står än idag. (Foto: Kjell Lindgren, Helsingborgs museisamling)

Den 3 september bytte all fordonstrafik i Sverige från vänster- till högertrafik. (foto: Kjell Lindgren, Helsingborgs museisamling)
Den 3 september bytte all fordonstrafik i Sverige från vänster- till högertrafik. (foto: Kjell Lindgren, Helsingborgs museisamling)

1967: Den 3 september klockan 05:00 hände det. All fordonstrafik i Sverige bytte från vänster- till högertrafik. Omläggningen lockade ut många nyfikna helsingborgare. Spårvägen började avvecklas under 1950-talet och var efter högertrafikomläggningen helt ersatt av bussar. Foto: Kjell Lindgren, Helsingborgs museisamling)

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/1/2017/04/doj_historia_bangardselande_4_1000x750_foto_helsingborgs_museisamling.jpg

Mannen med den röda flaggan (foto: Helsingborgs museisamling)
Mannen med den röda flaggan (foto: Helsingborgs museisamling)

1980-tal: Här är han – ”mannen med den röda flaggan” – en vanlig syn i Helsingborg under nästan hela 1900-talet. Tågen körde i sakta mak och skapade ofrivilliga pauser för den tilltagande trafiken. Skulle du hinna med bussen som utgick från Hamntorget, fick du se till att vara på rätt sida om järnvägsspåret – för att inte missa den på grund av ett förbipasserande tåg. (Foto: Helsingborgs museisamling)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.