Hästklapper blir spårvagnsskrammel

Vill du ta dig från centrum till Råå i 1870-talets Helsingborg kan du kliva på hästomnibussen – en ”låda” på hjul som drogs av häst och rymde 10-16 personer. Vid samma tid invigdes stadens, och Sveriges, första hästspårväg. För tio öre fick hälsobrunnsgäster åka tre kilometer från Ramlösa brunnsanläggning till badhuset vid stranden (nuvarande Sydhamnen).

Hästtransporterna ersätts 1891 med Helsingborg – Ramlösa – Råå Järnväg (HRRJ), som senare blir en del av stadens spårvägsnät. 1903 får Helsingborg sina två första spårvagnslinjer. Den ena linjen gick mellan Pålsjö och Sandgatan (vid nuvarande brandstationen) via Knutpunkten, som korsningen Trädgårdsgatan/Södergatan/Södra Storgatan kallades (senare Gamla Knutpunkten, efter att Nya Knutpunkten invigts).

Den andra linjen körde mellan Drottninggatan vid Tågagatan och Norrbro (Stattena), via Knutpunkten och Lilla Bergaliden.

Spårvägsnätet växer med flera linjer, men samtliga läggs ner 1967 i samband med övergången till högertrafik. Därefter sköts all lokaltrafik av bussar. Under de 64 år som spårvagnarna skramlade förbi på Helsingborgs gator hann de skjutsa cirka 355 miljoner resenärer.

Helsingborgs två första spårvagnslinjer invigdes 10 juni 1903 (foto: Helsingborgs museisamling)

1905: Helsingborgs två första spårvägslinjer invigs den 10 juni 1903. Spårvagnarna gick var tionde minut och kostade tio öre för vuxna och fem öre för barn. (Foto: Helsingborgs museisamling)

1928 invigdes Helsingborgs första kommunala busslinje. (foto: Helsingborgs Stadslexikon)

1928 är året då Helsingborgs första kommunala busslinje invigs. Den utgick från Stortorget och gick till Kalmargatan. På bilden ser du en av de två första bussarna som köptes in. (Foto: Helsingborgs Stadslexikon)

En av Helsingborgs spårvagnar 1939 (foto: Lindberg Foto, Helsingborgs museisamling)

1939: Välkommen ombord! Helsingborgs spårvagnar var blåa, liksom i de flesta andra svenska städer. (Foto: Lindberg Foto, Helsingborgs museisamling)

Bilkö till DSB-färjorna 1958 (foto: Lindberg Foto, Helsingborgs museisamling)

1958: Bilkö till DSB-färjorna (De Danske Statsbaner) som avgick från inre hamnen vid Hamntorget. (Foto: Lindberg Foto, Helsingborgs museisamling)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?