Vi arbetar med att färdigställa Oceanpiren

Arbetet med att bygga den nya stadsdelen Oceanhamnen har pågått sedan 2018. Det är en vattennära stadsdel med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Här finns bostäder, kontor och restauranger och så småningom även handel. Sedan 2021 pågår arbetet för fullt med att bland annat bygga gator, torg, gång- och cykelvägar och kajpromenader. De flesta offentliga ytorna på Oceanpiren blev klara under sommaren 2022.

Det är mycket som händer i Oceanhamnen. Parallellt med att fastigheter byggs bygger vi infrastruktur och offentliga platser. Vi bygger bland annat gator och gränder mellan hussen, ett torg vid namn Henckels torg i stadsdelens centrum, kajpromeader utmed piren, som efter kanalbygget förvandlas till en ö. Strax öster om Oceanhamnen bygger vi en park vid namn Dockanparken och lekplatsen Djungellekan. Sommaren 2021 blev även stadsdelen mer lättillgänglig via gång- och cykelbron Varvsbron.

Det här har vi gjort

 • Färdigställt gator, gränder, trottoarer samt gång- och cykelstråk.
 • Färdigställt kajpromenader med sittplatser runt Oceanhamnen.
 • Byggt ett torg som fått namnet Henckels torg.
 • Monterad belysning runt om i området.
 • Planterat växtlighet i form av träd, buskar och blommor.
 • Placerat ut smarta väderskyddade möbler i som kallas för ”OPS”. Läs gärna mer om OPS:arna här.
 • Blästrat bort färg från den gamla varvskranen och målat den grå och flyttar den till Dockanparken.
 • Byggt ett ”vindträd”, som fungerar som ett litet vindkraftverk.
 • De flesta offentliga ytorna på Oceanpiren blev klara undersommaren 2022. Men en del platser som till exempel Asa Thors gränd, Auroras gränd och Baltzars gränd kan vi inte färdigställa förrän fastighetsbyggena i dessa kvarter har blivit klara. Dessa gränder räknar vi istället med att färdigställa under 2023.

Så påverkas du

 • De flesta offentliga ytorna och är öppna och tillgängliga under arbetets gång. Men vid arbetsområdena stänger vi av genom byggstaket tills det att arbetet är klart.
 • Det är mycket som händer i Oceanhamnen med allt från fastighetsbyggen, vägbyggen och kanalbyggen vilket medför en hel del byggtrafik i området.

Karta

Oceanhamnen, karta
Oceanhamnen, karta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?