Våra aktiviteter

Familjehuset Oliven har flera aktiviteter för dig och ditt barn. Det krävs ingen anmälan till våra aktiviteter, du är välkommen när det passar er. Vi har vid behov även tillgång till tolk. Vi erbjuder också svenska för föräldralediga (kräver föranmälan). 

Öppen förskola

Den öppna förskolan är till för dig som är hemma med barn i åldern 0-6 år. Hit kan du komma för att tillsammans med ditt barn delta i aktiviteter, träffa andra föräldrar, knyta nya kontakter och få hjälp och stöd i föräldrarollen. Hos oss är det alltid full fart. Vi leker, sjunger, målar och umgås.

Här kan du se tiderna som gäller under våren 2017.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är en föräldrautbildning i grupp som vi erbjuder regelbundet. Torsdagen den 19 januari 2017 klockan 13:30-15:00 startar vi en ny trygghetcirkel på Oliven. Resten av tiderna kan du se här.

Anmälan gör du till din BVC sköterska eller till Yvonne.

Yvonne Rosenquist
Mobil: 0732-315748
Skicka e-post