Rektor i förskola kan göra avsteg från turordningen

En rektor i förskola kan göra avsteg från turordningen om den befintliga barngruppens sammansättning gör att förskolan inte kan ta emot barnet som står på tur.

Ett sådant avsteg ska motiveras i varje enskilt fall och dokumenteras av förskolan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?