Råd och stöd för barn i förskoleåldern

Förskolans uppgift är att ge alla barn förutsättningar till att utvecklas och att må bra. Det finns därför ett antal stödfunktioner som hjälper förskolan i sitt arbete med ditt barn. Du som förälder kan också behöva råd och stöd i frågor som rör ditt barn, och då kan du vända sig till barnhälsovården.

Det ska vara nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan. Det får alltså inte hända alls, inte ens vid ett enstaka tillfälle. Arbetet som rör kränkande behandling, där mobbning ingår, regleras genom Skollagen. Det är förskolechefens ansvar att agera när mobbning eller annan kränkande behandling rapporteras eller upptäcks på förskolan.

Specialpedagog

Ibland räcker inte den vanliga pedagogiken på förskolan till. Då kan förskolan vända sig till Elevhälsan på skol- och fritidsförvaltningen. Där kan förskolan få hjälp med att tillföra kunskap till personalen av specialpedagoger med specialist kompetens inom följande områden.

  • Hörselnedsättning
  • Synnedsättning
  • Neuropsykiatriska tillstånd till exempel ADHD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom
  • Normbrytande eller andra riskbeteenden.
  • Rörelsehinder till exempel CP-skada, ryggmärgsbråck, reumatiska sjukdomar, muskelsjukdomar
  • Utvecklingsstörning
  • Tal- och språkstörning

För de barn som behöver särskilt stöd utformar specialpedagog från elevhälsan tillsammans med berörd personal hur de kan göra, för att minska och kompensera för svårigheter i miljön. Detta för att barnet ska så långt det är möjligt kunna delta i förskolans olika aktiviteter på samma villkor som andra barn. Om kompetensen inte finns inom Elevhälsan kan man vid behov även tillföra kunskap från till exempel specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs mer på spsm.se.

Barnhälsovården, BVC

Barnhälsovårdens, BVC, arbete är till för att följa barnets utveckling, bevara och förstärka barnens hälsa samt att verka för sunda vanor.

Kontaktuppgifter till Barnhälsovården Helsingborg på 1177.se.

Läs mer om egenvård, sjukdomar, symtom, skador och olycksfall på 1177.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.