Stöd till föräldrar med placerade barn

Enligt socialtjänstlagen har du som förälder rätt att få råd och stöd från socialförvaltningen när du har barn placerade i familjehem, i jourhem eller på hem för vård eller boende (HVB).

Fritt Föräldrastöd

Föräldrar till placerade barn i åldern 0-18 år kan erbjudas kostnadsfri stöd genom Fritt Föräldrastöd.

Fritt Föräldrastöd är en verksamhet i Helsingborg stad som kan ge dig professionellt stöd av en person med lång och bred erfarenhet av socialt arbete.

Råd och stöd som vi erbjuder:

  • Hjälp med att gå igenom material om placeringen, som utredning, beslut, umgängesplan och dom från förvaltningsrätt och kammarrätt.
  • Information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder till ett placerat barn.
  • Stöd till dig i möten som handlar om ditt barn. Det kan vara att förbereda dig till mötet, vara med under mötet eller följa upp hur mötet gick.
  • Stöd till dig om det är jobbigt när du ska träffa ditt barn.

Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.