Stöd till föräldrar med placerade barn

Enligt socialtjänstlagen har du som förälder rätt att få råd och stöd från socialförvaltningen när du har barn placerade i familjehem, i jourhem eller på hem för vård eller boende (HVB).

Fritt stöd och Puff

Föräldrar till placerade barn i åldern 0-18 år kan erbjudas kostnadsfri stöd genom Fritt stöd och Puff. Fritt stöd är en verksamhet i Helsingborg stad som kan ge dig professionellt stöd av en person med lång och bred erfarenhet av socialt arbete.

Puff

Placerade ungas föräldraförening, är en ideell förening som kan ge dig stöd från föräldrar med egen erfarenhet av att ha barn placerade. Du kan själv välja hos vem du vill ha kontakt.

Råd och stöd som vi erbjuder:

  • Hjälp med att gå igenom material om placeringen, som utredning, beslut, umgängesplan och dom från förvaltningsrätt och kammarrätt.
  • Information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder till ett placerat barn.
  • Stöd till dig i möten som handlar om ditt barn. Det kan vara att förbereda dig till mötet, vara med under mötet eller följa upp hur mötet gick.
  • Stöd till dig om det är jobbigt när du ska träffa ditt barn.

Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.