Stöd till föräldrar med placerade barn

Enligt socialtjänstlagen har du som förälder rätt att få råd och stöd från socialförvaltningen när du har barn placerade i familjehem, i jourhem eller på hem för vård eller boende (HVB).

Fritt Föräldrastöd

Föräldrar till placerade barn i åldern 0-18 år kan erbjudas kostnadsfri stöd genom Fritt Föräldrastöd.

Fritt Föräldrastöd är en verksamhet i Helsingborg stad som kan ge dig professionellt stöd av en person med lång och bred erfarenhet av socialt arbete.

Råd och stöd som vi erbjuder:

  • Hjälp med att gå igenom material om placeringen, som utredning, beslut, umgängesplan och dom från förvaltningsrätt och kammarrätt.
  • Information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder till ett placerat barn.
  • Stöd till dig i möten som handlar om ditt barn. Det kan vara att förbereda dig till mötet, vara med under mötet eller följa upp hur mötet gick.
  • Stöd till dig om det är jobbigt när du ska träffa ditt barn.

Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?