Gymnasiesärskolan

För elever i gymnasiesärskolan gäller andra regler för studiehjälp, stöd till resor och stöd till inackordering. Ta kontakt med någon ansvarig för studie- och yrkesvägledning på din skola eller med gymnasieantagningen för mer information.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?