Resor till och från skolan

Går du i gymnasieskolan, är folkbokförd i Helsingborg och har längre än 6 kilometer till din skola? Då kan du ha rätt till resebidrag.

  • Är du inskriven på en gymnasieskola i Helsingborg när höstterminen börjar, behöver du inte ansöka om resebidrag. Skol- och fritidsförvaltningen beräknar vilka elever som har rätt till resebidrag. Har du haft skol-busskort tidigare flyttas den nya biljetten automatiskt över till ditt gamla kort. Här kan du mäta avståndet mellan ditt hem och skolan.
  • Börjar du i en gymnasieskola senare, efter 6 augusti, flyttar hit eller byter skola under läsåret och uppfyller kraven för resebidrag ska du lämna in en ansökan till skol- och fritidsförvaltningen. Det gör du via vår e-tjänst (se nedan).
  • Är du inskriven i en gymnasieskola i en annan kommun i Skåne behöver du inte ansöka om resebidrag, det kommer automatiskt. Har du blivit antagen i reservantagningen, det vill säga efter 6 augusti behöver du göra en ansökan via vår e-tjänst (se nedan).
  • Är du inskriven i en gymnasieskola i en annan kommun utanför Skåne, måste du också göra en ansökan via vår e-tjänst (se nedan).

Här kan du mäta avståndet mellan ditt hem och skolan.

Ansökan om och regler för resebidrag till och från skolan (e-tjänst).

Har du frågor om resor till och från skolan? Ring Kontaktcenter på 042-10 50 00.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?