Söka utbildning i annan kommun

Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill söka utbildning i en annan kommun? Ta först reda på om samma eller likvärdig utbildning finns inom vuxenutbildningen i Helsingborg. För att du ska få gå utbildningen i en annan kommun så krävs ett godkännande från Helsingborgs stad som då betalar din utbildningsplats.

Ta reda på vilken kommun som ger utbildningen och besök den kommunens webbsida (sök efter vuxenutbildning eller komvux). Finns webbansökan, gör ansökan där. Skriv annars ut deras ansökningsblankett och fyll i den. Bifoga kvittot/ansökningsblanketten tillsammans med betygskopior och eventuellt andra dokument som du vill vi ska ta hänsyn till när vi handlägger din ansökan.

Observera att du även ska bifoga ett brev där du berättar lite om dig själv. Vad du gjort sen du gick din utbildning och varför du nu söker ny utbildning. Skriv ner dina skäl till varför du vill byta studieinriktning och yrkesval eller om det gäller att komplettera befintlig utbildning.

Gör din ansökan på webben.

Vill du söka utbildningar inom Familjen Helsingborg?

Är du folkbokförd i annan kommun än Helsingborg men vill söka utbildning här: Sök via webbansökan. Skriv ut kvittot som du får på din mejl efter du gjort ansökan och lämna det samt personbevis och betygskopior till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun måste godkänna att du läser här.

Observera att komplett ansökan måste ha kommit till oss från din hemkommun inom 10 dagar annars annulleras din ansökan.