Urval, behörighet och överklaga beslut

Vem kan läsa på komvux i Helsingborg? Vilka urval och prioriteringar gör kommunen bland de sökande? Sådant kan du få veta mer om på den här sidan.

För att få studera inom den kommunala vuxenutbildningen i Helsingborg ska du bo och vara folkbokförd i Helsingborg. Om du bor i en annan kommun ska du lämna in din ansökan där. Läs hur mer om hur du ansöker till utbildning i annan kommun.

Du kan studera inom vuxenutbildningen tidigast hösten det år du fyller 20 eller tidigare om du har slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg, examensbevis eller studiebevis. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig studierna.

Vem kommer in?

Studera på grundskolenivå

Om du saknar grundskola har du rätt att läsa grundläggande vuxenutbildning.

Studera på gymnasial nivå

Om du söker enskilda kurser antas du om kursen/kurserna du sökt behövs för att du ska kunna uppnå examen/slutbetyg eller till särskild behörighet till eftergymnasial utbildning.

Studera yrkesutbildning på gymnasial nivå

Om det är fler som söker en utbildning än det finns platser kan inte alla komma in. Då gör vi från den kommunala vuxenutbildningen i Helsingborg ett urval. Vi fattar beslut enligt de nationella regelverk som finns.

Har du nyligen gått en yrkesutbildning? Då behöver du vänta minst ett år innan du kan bli antagen till en ny yrkesutbildning. Under detta år söker du aktivt jobb inom det område du utbildat dig.

Vad händer när jag har sökt?

Vi kontrollerar att du har tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen. Därför är det viktigt att du bifogar dina betyg till ansökan.

Du får inte läsa kurser som du redan har godkända betyg i. Du kan istället göra prövning i kursen.

Är jag antagen?

Om du ansöker till en yrkesutbildning så påbörjas antagningen efter sista ansökningsdagen. Du kommer att få ett sms när antagningen är klar och du kan då logga in i webbansökan och titta under menyvalet Studieplan för att se om du blivit antagen. Är du antagen så kommer skolan att skicka en kallelse till dig ca 3 veckor innan start.

Om du inte är antagen kan det bero på olika orsaker:

  • Reserv – du är inte antagen just nu, men kan komma att bli det. Skolan skickar kallelse om det blir plats på utbildningen.
  • Platsbrist – fler har ansökt till utbildningen än vad det finns platser.
  • Ej behörig – detta kan bero på olika anledningar; din hemkommun (annan än Helsingborg) har inte godkänt din ansökan om att studera i Helsingborg, du saknar förkunskapskrav. Har du redan läst en yrkesutbildning under senaste året så kan du bli antagen till en ny yrkesutbildning tidigast efter 1 år.
  • Ej komplett – din ansökan är inte komplett.

Har du sökt teoretiska kurser så kan du se om du är antagen till en kurs genom att logga in i webbansökan och titta under menyvalet Studieplan.

Om du är antagen kommer skolan att kalla dig till start. Ska du läsa på Hermods så mejlar de inloggningsuppgifterna till deras lärplattform, Novo. Har du redan läst på Hermods kan du logga in i Novo och se när din kurs öppnas upp för dig.

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd och få ärendet prövat. Här kan du läsa om vilka beslut som går att överklaga samt hur du går tillväga. Överklagandet måste komma in till vuxenutbildningen i Helsingborg inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut. Om tiden överskridits kan överklagan inte tas upp till prövning.

Överklagande ska vara skriftligt och skickas till:
Antagningsenheten
251 89 Helsingborg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?