Urval och behörighet

Vem kan läsa på komvux i Helsingborg? Vilka urval och prioriteringar gör kommunen bland de sökande? Sådant kan du få veta mer om på den här sidan.

För att få studera inom den kommunala vuxenutbildningen i Helsingborg ska du bo och vara folkbokförd i Helsingborg. Om du bor i en annan kommun ska du lämna in din ansökan där. Läs hur du ansöker till utbildning i annan kommun.

Du kan studera inom vuxenutbildningen tidigast hösten det år du fyller 20 eller tidigare om du har slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg, examensbevis eller studiebevis. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig studierna.

Vem kommer in?

Om det är fler som söker en utbildning än det finns platser kan inte alla komma in. Då gör vi från den kommunala vuxenutbildningen i Helsingborg ett urval.

Du som har kort utbildning prioriteras. Med kort utbildning menar vi att du saknar gymnasieutbildning.

Om du söker en utbildning som kallas Yrkesvux gör vi urvalet på ett annat sätt. Då prioriterar vi dig som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Grundläggande och gymnasiala yrkesprogram

Om du saknar grundskola har du rätt att läsa grundläggande vuxenutbildning.

För dig som läser yrkesprogram på gymnasiet gäller följande från  och med januari 2014. Du som från 2014 kommer ha en examen från yrkesprogram på gymnasiet har rätt att studera för att få grundläggande behörighet till högskolan.

Vad händer när jag har sökt?

Vi kontrollerar att du har tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen. Därför är det viktigt att du bifogar dina betyg till ansökan.

Du får inte läsa kurser som du redan har godkända betyg i. Du kan istället göra prövning i kursen.

Vi meddelar den skola du har sökt kursen på att du är antagen. Därefter får du besked att du har blivit antagen från oss eller från den skola du ska studera på.

Det tar cirka tre veckor från att du ansökt tills du kan börja din utbildning.

Lagar och förordningar

Du kan läsa mer om urval och behörighet och vilka lagar och förordningar som gäller på Skolverkets webbplats. I skollagen 2010:800, kapitel 20, finns bestämmelser om behörighet. I förordningen om vuxenutbildningen finns bestämmelser om behörighet och urval.