Urval, behörighet och överklaga beslut

Vem kan läsa på komvux i Helsingborg? Vilka urval och prioriteringar gör kommunen bland de sökande? Sådant kan du få veta mer om på den här sidan.

För att få studera inom den kommunala vuxenutbildningen i Helsingborg ska du bo och vara folkbokförd i Helsingborg. Om du bor i en annan kommun ska du lämna in din ansökan där. Läs hur mer om hur du ansöker till utbildning i annan kommun.

Du kan studera inom vuxenutbildningen tidigast hösten det år du fyller 20 eller tidigare om du har slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg, examensbevis eller studiebevis. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig studierna.

Vem kommer in?

Om det är fler som söker en utbildning än det finns platser kan inte alla komma in. Då gör vi från den kommunala vuxenutbildningen i Helsingborg ett urval.

Du som har kort utbildning prioriteras. Med kort utbildning menar vi att du saknar gymnasieutbildning.

Om du söker en utbildning som kallas Yrkesvux gör vi urvalet på ett annat sätt. Då prioriterar vi dig som har en svag ställning på arbetsmarknaden i kombination med din utbildningsbakgrund.

Om du söker enskilda kurser antas du om kursen/kurserna du sökt behövs för att du ska kunna uppnå examen/slutbetyg eller till särskild behörighet till eftergymnasial utbildning.

Har du nyligen gått en yrkesutbildning? Då behöver du vänta minst ett år innan du kan bli antagen till en ny yrkesutbildning. Under detta år söker du aktivt jobb inom det område du utbildat dig.

Grundläggande och gymnasiala yrkesprogram

Om du saknar grundskola har du rätt att läsa grundläggande vuxenutbildning.

För dig som läser yrkesprogram på gymnasiet gäller följande från  och med januari 2014. Du som från 2014 kommer ha en examen från yrkesprogram på gymnasiet har rätt att studera för att få grundläggande behörighet till högskolan.

Vad händer när jag har sökt?

Vi kontrollerar att du har tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen. Därför är det viktigt att du bifogar dina betyg till ansökan.

Du får inte läsa kurser som du redan har godkända betyg i. Du kan istället göra prövning i kursen.

Är jag antagen?

Om du ansöker till en yrkesutbildning så påbörjas antagningen efter sista ansökningsdagen. Du kommer att få ett sms när antagningen är klar och du kan då logga in i webbansökan och titta under menyvalet Studieplan för att se om du blivit antagen. Är du antagen så kommer skolan att skicka en kallelse till dig ca 3 veckor innan start.

Om du inte är antagen kan det bero på olika orsaker:

  • Reserv – du är inte antagen just nu, men kan komma att bli det. Skolan skickar kallelse om det blir plats på utbildningen.
  • Platsbrist – fler har ansökt till utbildningen än vad det finns platser.
  • Ej behörig – detta kan bero på olika anledningar; din hemkommun (annan än Helsingborg) har inte godkänt din ansökan om att studera i Helsingborg, du saknar förkunskapskrav. Har du redan läst en yrkesutbildning under senaste året så kan du bli antagen till en ny yrkesutbildning tidigast efter 1 år.
  • Ej komplett – din ansökan är inte komplett.

Har du sökt teoretiska kurser så kan du se om du är antagen till en kurs genom att logga in i webbansökan och titta under menyvalet Studieplan.

Om du är antagen kommer skolan att kalla dig till start. Ska du läsa på Hermods så mejlar dom inloggningsuppgifterna till deras lärplattform, Novo. Har du redan läst på Hermods kan du logga in i Novo och se när din kurs öppnas upp för dig.

Lagar, förordningar samt överklaga beslut

Du kan läsa mer om urval och behörighet och vilka lagar och förordningar som gäller på Skolverkets webbplats. I skollagen 2010:800, kapitel 20, finns bestämmelser om behörighet. I förordningen om vuxenutbildningen finns bestämmelser om behörighet och urval.

Om du är missnöjd med ett beslut kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd och få ärendet prövat. Här kan du läsa om vilka beslut som går att överklaga samt hur du går tillväga. Överklagandet måste komma in till vuxenutbildningen i Helsingborg inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut. Om tiden överskridits kan överklagan inte tas upp till prövning.

Överklagande ska vara skriftligt och skickas till:

Antagningsenheten
251 89 Helsingborg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right