Järnvägsgatan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget

I den första etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan arbetade vi mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Arbetet startade i maj 2017 och var helt avslutat i slutet av maj 2018.

Det här har vi gjort

Vi har bland annat byggt bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar, en upphöjd passage vid Prästgatan för dig som går och cyklar och nya fräscha busshållplatser vid Knutpunkten. Vi har också lagt nya ledningar, bytt ut belysningen och skapat bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi har gjort och varför.

Så här påverkades allmänheten i den första etappen

Den första etappen av ombyggnaden omfattade Järnvägsgatan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Vi har arbetat i deletapper och successivt flyttat oss längs gatan, vilket inneburit att vi så fort vi blivit klara med en sträcka öppnat upp den igen. Etapperna har delvis överlappat varandra.

Ombyggnaden av etappen startade i maj 2017 och skulle ha varit klar till årsskiftet 2017/2018. Det blev något försenat, bland annat på grund av att vi stötte på ledningar i marken som inte fanns med på ritningar, vilket komplicerade arbetet. I början av mars 2018 slutbesiktigades arbetet, som då var så gott som klart. Hela sträckan asfalterades i slutet av maj.

Sträckan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget är relativt komplex, där många olika sorters trafikanter samsas om en förhållandevis liten yta. Butiker och restauranger längs sträckan, tågpendlare på väg till och från Knutpunkten, bussresenärer, gående, cyklister och bilister har på olika sätt påverkats av ombyggnaden. Flera busshållplatser har till exempel flyttats tillfälligt under längre perioder.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?