Aktuellt i projektet

Utvecklingen av Drottninggatan och Järnvägsgatan startar våren 2017 och ska vara klar till sommaren 2019. Här får du information om vad som händer i projektet just nu och hur det påverkar dig som rör dig i centrala Helsingborg.

Aktuellt just nu

Färre parkeringsplatser på Hamntorget från onsdag 23 augusti

På grund av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan kan du från onsdag 23 augusti inte längre parkera på den del av Hamntorget som är närmast Stortorget. Ungefär halva Hamntorgets parkering påverkas av att vi utökar arbetsområdet för ombyggnaden.

Ombyggnaden av Järnvägsgatan går över till östra sidan

Ombyggnaden av Järnvägsgatan går vidare. Delar av arbetet börjar vi nu att flytta över till Järnvägsgatans östra sida. Biltrafik, cyklister och hänvisas till motstående sida från 25 augusti. I övrigt innebär inte den här delen av arbetet några större förändringar för den som rör sig i området. Läs mer om hur arbetet flyttas här.

Start för ombyggnaden i början av maj

I början av maj 2017 startade den första etappen i ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan.  I den etappen, som ska vara klar till årsskiftet 2017/2018 arbetar vi mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Den första etappen är indelad i fyra olika delar, där vi arbetar under olika tider. Se kartan nedan och läs mer om hur du påverkas av den första etappen.