Aktuellt i projektet

Utvecklingen av Drottninggatan och Järnvägsgatan startade våren 2017 och ska vara klar till sommaren 2019. Här får du information om vad som händer i projektet just nu och hur det påverkar dig som rör dig i centrala Helsingborg.

Aktuellt just nu

Andra etappen av ombyggnaden startade i januari

I början av januari 2018 startade den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Vi börjar vid Sundstorget, längs sträckan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan. Läs mer om ombyggnadens andra etapp.

Arbetet med första etappen pågår till mitten av februari

Hela sträckan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget skulle ha varit klar till årsskiftet 2017/2018, men är försenad. Vi arbetar mellan Möllegränden och Stortorget ytterligare några veckor efter julhelgerna. Förseningen beror bland annat på grund av att vi stött på ledningar i marken som inte finns med på ritningar, vilket komplicerat arbetet. Läs mer om var vi arbetar till och med mitten av februari.