Aktuellt i projektet

Utvecklingen av Drottninggatan och Järnvägsgatan startade våren 2017 och ska vara klar till sommaren 2019. Här får du information om vad som händer i projektet just nu och hur det påverkar dig som rör dig i centrala Helsingborg.

Aktuellt just nu

Bullrigt nattarbete vid Knutpunkten 23 – 27 oktober

Under kvällar och nätter måndag 23 oktober – fredag 27 oktober hörs ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan mer än vanligt. Vi arbetar då i korsningen utanför Knutpunkten och gör det nattetid för att inte behöva stänga av gatan helt. Läs mer om arbetet vid Knutpunkten.

Gång- och cykelbana stängd från 17 oktober

Från tisdag 17 oktober och cirka fem veckor framåt är gång- och cykelbanan stängd på västra sidan av Järnvägsgatan mellan Hamntorget och Kungstorget/Knutpunkten. Du som går eller cyklar leds förbi arbetsområdet på samma sida, närmare vattnet och hamnen.

Busshållplats flyttad från 20 september

Från och med onsdag 20 september flyttar arbetsområdet för ombyggnaden av Järnvägsgatan norrut. Detta medför bland annat att busshållplatsen Helsingborg C intill 7-Eleven vid Möllegränden flyttas. Du som åker buss norrut hänvisas istället till tillfälliga busshållplatser. Läs mer om hur du påverkas.

Färre parkeringsplatser på Hamntorget

På grund av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan kan inte längre parkera på den del av Hamntorget som är närmast Stortorget. Ungefär halva Hamntorgets parkering påverkas av att vi utökat arbetsområdet för ombyggnaden.

Start för ombyggnaden i början av maj

I början av maj 2017 startade den första etappen i ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan.  I den etappen, som ska vara klar till årsskiftet 2017/2018 arbetar vi mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Den första etappen är indelad i fyra olika delar, där vi arbetar under olika tider. Se kartan nedan och läs mer om hur du påverkas av den första etappen.