Drottninggatan mellan Norra Strandgatan/Sundstorget och Hälsovägen

Arbetet på Drottninggatans östra sida, från Norra Strandgatan fram till S:t Jörgens plats och en bit upp längs Hälsobacken, avslutades vid årsskiftet 2018-2019. Vi räknar med att den västra sidan, mellan Konserthuset och en bit upp längs Hälsovägen, är klart i slutet av februari. Därefter återstår den västra sträckan mellan Sundstorget och Konserthuset. Går allt som planerat blir den klar i mitten av maj 2019.

Så påverkas du

Sedan början av januari 2019 arbetar vi på Drottninggatans västra sida, mellan Sundstorget och Konserthuset. Går allt som planerat är arbetet klart i mitten av maj 2019. Arbetet på Drottninggatans västra sida, från Konserthuset och en bit upp längs Hälsovägen, fortsätter till preliminärt slutet av februari 2019.

  • Ett körfält är öppet i vardera riktningen vid arbetsområdet.
  • Från början av november är infarten till Pålsgatan från Hälsovägen avstängd. Du som bor eller har ärenden till Pålsgatan kan köra in och ut via Hallgatan, som normalt är enkelriktad och ut via Nyborgsvägen och Tågagatan. Pålsgatan är normalt enkelriktad, men är under avstängningen öppen för trafik i båda riktningarna mellan Hälsovägen och Hallgatan. Se karta över avstängningen och alternativa vägar.
  • Vi hänvisar dig som går och cyklar till Drottninggatans västra sida.
  • Trafikljusen i korsningen Hälsovägen/Drottninggatan samt Drottninggatan/Roskildegatan är avstängda under tiden ombyggnaden pågår.

Arbetet på Drottninggatans östra sida, från Norra Strandgatan fram till S:t Jörgens plats och en bit upp längs Hälsobacken, avslutades vid årsskiftet 2018-2019.

Det här gör vi

Vi bygger bland annat bussfiler, nya bilkörfält och tydligare och bredare cykelvägar. Vi skapar också möjligheter till fler uteserveringar och vistelseytor. Vi lägger även nya ledningar, byter ut belysningen och skapar bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.