Drottninggatan mellan Norra Strandgatan/Sundstorget och Hälsovägen

Ombyggnaden av Drottninggatan mellan Norra Strandgatan/Sundstorget och Hälsovägen är så gott som klart. Sedan slutet av maj 2019 återstår endast mindre arbeten på olika platser längs sträckan.

Ombyggnaden av Drottninggatan mellan Norra Strandgatan/startade i mitten av augusti 2018. Den gjordes i etapper, där vi arbetar längs olika sträckor under olika tider. Under april och maj 2019 asfalterades hela sträckan.

Så påverkas du

  • Sedan slutet av maj 2019 är hela sträckan asfalterad och det är betydligt lättare att ta sig fram än tidigare. Det som återstår är mindre arbeten på olika delar av sträckan, som tillfälligt kan begränsa framkomligheten.

Det här har vi gjort

Vi har bland annat byggt bussfiler, nya bilkörfält och tydligare och bredare cykelvägar. Vi har också skapat möjligheter till fler uteserveringar och vistelseytor. Vi har även lagt nya ledningar, bytt ut belysningen och skapat bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.