Drottninggatan mellan Norra Strandgatan/Sundstorget och Hälsovägen

Ombyggnaden av Drottninggatan mellan Norra Strandgatan/Sundstorget startade i mitten av augusti 2018. Den gjordes i etapper, där vi arbetat längs olika sträckor under olika tider. Under april och maj 2019 asfalterades hela sträckan.

Det här har vi gjort

Vi har bland annat byggt bussfiler, nya bilkörfält och tydligare och bredare cykelvägar. Vi har också skapat möjligheter till fler uteserveringar och vistelseytor. Vi har även lagt nya ledningar, bytt ut belysningen och skapat bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi har gjort och varför.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?