Sista rycket i ombyggnaden av Hälsovägen, Drottninggatan och Järnvägsgatan – så påverkas trafiken

Snart är ombyggnaden av Hälsovägen, Drottninggatan och Järnvägsgatan klar. Hela sträckan från Kopparmöllegatan i norr till Tingsrätten i söder ska vara klar i mitten av juni. Under april och maj arbetar vi både dag och natt med att färdigställa de sträckor som är kvar och lägga ny asfalt. Arbetet innebär tidvis avstängningar och påverkar framkomligheten i trafiken.

Nattarbete i korsningen Stortorget/Hamntorget 21-22 maj

Asfalteringsarbetet i centrum flyter på enligt plan. Den 21-22 maj asfalterar vi korsningen Stortorget/Hamntorget på kvällen och natten. Det innebär att det är helt avstängt för all trafik i korsningen 21 maj från klockan 22:00 till 22 maj klockan 05:00. Även busstrafiken till och från Knutpunkten påverkas.

– Vi håller vår tidplan och arbetet har flutit på bra. Det är vi glada för – detta är den längsta och mest komplicerade sträckan vi har asfalterat på en gång i centrum och det är mycket som ska klaffa. Nu börjar de sista bitarna falla på plats och efter att vi är färdiga med asfalteringen kommer vi att färdigställa hela sträckan med bänkar, belysning och annan utsmyckning. Hela arbetet med ombyggnaden ska vara klart i mitten av juni, säger Klas Östholm, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det här gör vi

  • Vi färdigställer och asfalterar sträckan Hälsovägen ner från Kopparmölleplatsen till Drottninggatan och vidare till Stortorget i olika etapper från 26 april till 23 maj.
  • Vi färdigställer och asfalterar sträckan mellan Trädgårdsgatan och Tingsrätten i olika etapper från 2 maj till 23 maj.
  • Vi arbetar både under dag- och nattetid. Arbetet hörs och kan störa dig som bor eller arbetar i närheten.
  • Vi asfalterar övergångsställen nattetid. Övergångsställena är då stängda.
  • Under arbetet finns flaggvakter på plats för att leda trafiken rätt.
  • Framkomligheten är begränsad fram till slutet av vecka 21.

Så påverkas trafiken – tider för avstängningar

(Uppdateras löpande. Se även kartan nedan.)

Korsningen Stortorget/Hamntorget är avstängd för all trafik:

  • Tisdag 21 maj 22:00 till onsdag 22 maj 05:00. Välj annan väg.
    Busshållplatserna Sundstorget och Knutpunkten på Järnvägsgatan flyttas in på Knutpunkten. Hållplatsen på Kopparmölleplatsen flyttas. Se Skånetrafikens webbplats eller app för mer information.

Det är begränsad framkomlighet på de olika sträckorna fram till slutet av maj, med stor risk för köer.

Under arbetstiden är busshållplatserna på Sundstorget och Kopparmölleplatsen tidvis stängda och fler hållplatser kan påverkas tillfälligt. Se Skånetrafikens webbplats eller app för mer information om din resa.