Så arbetar vi med sista etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan

I juni 2019 ska hela Helsingborgs paradgata stå klar. Sedan mitten av augusti arbetar vi med den tredje, och sista, etappen av ombyggnaden, mellan Trädgårdsgatan och Tingsrätten samt från Konserthuset till Kopparmöllegatan. Här får du information om vad vi gör och hur det påverkar dig.

Det här gör vi

  • Vid Tingsrätten bygger vi bland annat bussfiler och en ny busshållplats. Vi lägger även nya ledningar och byter ut belysning längs gatan.
  • Vid Kopparmölleplatsen bygger vi om båda busshållplatserna och flyttar upp cykelbanorna på trottoarerna.

Så påverkas du

  • Ett körfält i vardera riktningen stängt vid både Tingsrätten och på Hälsovägen mellan Kopparmölleplatsen och Drottnigngatan. Du som kör bil kan passera, men det finns risk för köer, speciellt under rusningstrafik.
  • Busshållplatserna vid Kopparmölleplatsen flyttar en bit österut, mot Ängelholmsleden respektive en bit in på Pålsjögatan. Se information vid busshållplatserna eller på den här kartan över hållplatsändringarna.
  • Under stora delar av byggtiden är gång- och cykelbanan längs Hälsovägen avstängd. Från 22 oktober kan du inte gå eller cykla på någon sida av Hälsovägen, mellan Drottninggatan och Kopparmölleplatsen, utan måste välja andra vägar. Du kan inte gå över Hälsobacken, i höjd med Sofiakällan. Läs mer om hur du tar dig fram i city på cykel.
  • Hela etappen ska vara klar i juni 2019.

Hur bra blir det då när allt är klart?

Nu är vi redan helt klara med flera sträckor längs gatan. Vi bygger en säker och trivsam miljö för dig som går, cyklar, kör bil eller åker buss. Vi får också större plats för uteserveringar, bättre belysning och mer grönt.

– Vårt råd till alla som rör sig i centrum är att gå en extra sväng och titta på de färdiga delarna. Och håll ut – det kommer att bli lika bra längs hela gatan, säger Klas Östholm, projektledare.

Mer information om vad vi gör och varför vi gör det.

Så tar du dig till stan

Passa på att gå, cykla, åka buss eller tåg när du ska till Helsingborgs centrum. Det är smidigt och du hoppar på och av där det passar dig. Kör du bil finns över 3 700 parkeringsplatser i centrum.

Mer information om hur du tar dig till stan under ombyggnaden.

Karta