Järnvägsgatan mellan Tingsrätten och Trädgårdsgatan

Sedan mitten av augusti 2018 arbetar vi på Järnvägsgatan mellan Tingsrätten och Trädgårdsgatan. Ombyggnaden här är klar i juni 2019.

Det här gör vi

Vi bygger bland annat bussfiler och en ny busshållplats. Vi lägger även nya ledningar och byter ut belysning längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.

Så påverkas du

Ett körfält i vardera riktningen är avstängt mellan Tingsrätten och Trädgårdsgatan. Du som kör bil kan passera, men det finns risk för köer, speciellt under rusningstrafik.