Nu startar sista etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan

Nu startar sista etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan

I juni 2019 ska hela Helsingborgs paradgata stå klar. I mitten av augusti startade den tredje, och sista, etappen av ombyggnaden, mellan Trädgårdsgatan och Tingsrätten samt från Konserthuset till Kopparmöllegatan. Från 20 augusti är ett körfält i vardera riktningen avstängt vid arbetsområdena.

Så påverkas du

  • Arbetet startade måndag 13 augusti 2018 med förberedelser inför ombyggnaden. Från måndag 20 augusti är ett körfält i vardera riktningen stängt vid både Tingsrätten och på Hälsovägen från Kopparmöllegatan och en bit nedåt. Du som kör bil kan passera, men det finns risk för köer, speciellt under rusningstrafik.
  • Busshållplatserna vid Kopparmölleplatsen flyttar en bit österut, mot Ängelholmsleden respektive en bit in på Pålsjögatan, från 19 augusti klockan 9:00. Se information vid busshållplatserna eller på den här kartan över hållplatsändringarna.
  • Under stora delar av byggtiden är gång- och cykelbanan längs Hälsovägen avstängd. Du som cyklar gör det smidigast via Tågagatan i norr eller Nedre Långvinkelsgatan i söder. Läs mer om hur du tar dig fram i city på cykel.
  • Du som går kan passera under arbetstiden, även om övergångsställen ibland flyttas.
  • Hela etappen ska vara klar i juni 2019.

Det här gör vi

  • Vid Tingsrätten bygger vi bland annat bussfiler och en ny busshållplats. Vi lägger även nya ledningar och byter ut belysning längs gatan.
  • Vid Kopparmölleplatsen bygger vi om båda busshållplatserna och flyttar upp cykelbanorna på trottoarerna.

Hur bra blir det då när allt är klart?

Nu är vi redan helt klara med flera sträckor längs gatan. Vi bygger en säker och trivsam miljö för dig som går, cyklar, kör bil eller åker buss. Vi får också större plats för uteserveringar, bättre belysning och mer grönt.

– Vårt råd till alla som rör sig i centrum är att gå en extra sväng och titta på de färdiga delarna. Och håll ut – det kommer att bli lika bra längs hela gatan, säger Klas Östholm, projektledare.

Mer information om vad vi gör och varför vi gör det.

Så tar du dig till stan

Passa på att gå, cykla, åka buss eller tåg när du ska till Helsingborgs centrum. Det är smidigt och du hoppar på och av där det passar dig. Kör du bil finns över 3 700 parkeringsplatser i centrum.

Mer information om hur du tar dig till stan under ombyggnaden.

Karta