Förändrad framkomlighet i Hälsobacken

I slutet av oktober gick vi in i en ny fas av den tredje etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Det påverkar dig som rör dig i området runt Hälsobacken.

Så påverkas du

Gå eller cykla

Du kan inte gå eller cykla på någon sida av Hälsovägen, mellan Drottninggatan och Kopparmölleplatsen, utan måste välja andra vägar. Du kan inte gå över Hälsobacken, i höjd med Sofiakällan. Du som cyklar gör det smidigast via Tågagatan i norr eller Nedre Långvinkelsgatan i söder. Läs mer om hur du tar dig fram i city på cykel.

Köra bil

Ett körfält är öppet i vardera körriktningen i hela Hälsobacken. Det begränsar framkomligheten ytterligare för dig som kör bil, så välj gärna en annan väg om du har möjlighet.

Från början av november är infarten till Pålsgatan från Hälsovägen avstängd. Du som bor eller har ärenden till Pålsgatan kan köra in och ut via Hallgatan, som normalt är enkelriktad och ut via Nyborgsvägen och Tågagatan. Pålsgatan är normalt enkelriktad, men är under avstängningen öppen för trafik i båda riktningarna mellan Hälsovägen och Hallgatan. Se karta över avstängningen och alternativa vägar.

Åka buss

Ombyggnaden av hållplatserna vid Kopparmöllegatan är klar sedan mitten av november och du kan nu ta bussen från ordinarie hållplatser igen.

En del i sista etappen av ombyggnaden

Arbetet i Hälsobacken ingår i den tredje och sista etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Läs mer om arbetet i etapp 3.