Hälsobacken mellan Drottninggatan och Kopparmölleplatsen

Sedan mitten av augusti 2018 arbetar vi på Hälsovägen mellan Kopparmölleplatsen och Drottninggatan. Här pågår ombyggnaden fram till juni 2019.

Det här gör vi

Vi bygger om båda busshållplatserna vid Kopparmölleplatsen och flyttar upp cykelbanorna i Hälsobacken på trottoarerna.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.

Så påverkas du

Gå eller cykla

Du kan inte gå eller cykla på någon sida av Hälsovägen, mellan Drottninggatan och Kopparmölleplatsen, utan måste välja andra vägar. Du kan inte gå över Hälsobacken, i höjd med Sofiakällan. Du som cyklar gör det smidigast via Tågagatan i norr eller Nedre Långvinkelsgatan i söder. Läs mer om hur du tar dig fram i city på cykel.

Köra bil

Ett körfält är öppet i vardera körriktningen i hela Hälsobacken. Det begränsar framkomligheten ytterligare för dig som kör bil, så välj gärna en annan väg om du har möjlighet.

Åka buss

Ombyggnaden av hållplatserna vid Kopparmöllegatan är klar sedan mitten av november och du kan nu ta bussen från ordinarie hållplatser igen.