Två lindar har fått ett nytt hem på Stortorget

Som en del av ombyggnaden på Drottninggatan blir cykelvägen utanför Konserthuset bredare och dubbelriktad. Två av lindarna som var i vägen har därför fått ett nytt hem på Stortorget.

Vid en trädflytt är det viktigt att vara rädd om både trädens rötter och eventuella ledningar i marken. Äldre ledningar finns inte alltid utmärkta i våra kartor. För att få ordentlig koll på ledningarna och inte riskera att skada dem använde vi oss av en grävsugsmetod istället för mer traditionella grävmetoder, både på platsen där träden växte tidigare och dit de flyttades.

Att flytta träd i stadsmiljön

I de fall det är möjligt vill vi gärna bevara eller flytta träd, när vi till exempel bygger om i ett område. Men för att det ska gå att flytta träd krävs noggrann planering i god tid och vi flyttar bara träd som mår bra och som vi ser har ett långt liv framför sig. Läs mer om varför vi vill bevara eller flytta träd där det är möjligt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?