Flytta träd i stadsmiljön

Större, äldre och väletablerade träd är väldigt värdefulla för stadsmiljön, både av ekonomiska, miljömässiga och estetiska skäl. Där det är möjligt vill vi därför försöka flytta på träd när till exempel ett område byggs om.

Träd är viktiga för dem som bor i en stad. Det är dokumenterat att människors hälsa förbättras med närhet till grönska. Men det tar många årtionden för ett nytt träd att bli stort och under tiden förloras alla kvaliteteter som det stora trädet hade. Vi behöver träd i olika åldrar på en plats, inte bara nyplanterade träd utan även träd som redan har etablerat sig och som bland annat bidrar med större grönska för den som vistas i området.

I de fall vi kan ser vi därför på möjligheten att flytta träd, när vi till exempel bygger om ett område. Men för att det ska vara möjligt att flytta träd krävs noggrann planering i god tid och vi flyttar bara träd som mår bra och som vi ser har ett långt liv framför sig. Träden kan flyttas till en annan plats, eller planteras tillfälligt någon annanstans för att sedan flyttas tillbaka när det nya området är klart.

Därför vill vi bevara eller flytta träd där det är möjligt

  • Äldre träd är värda mycket pengar. Ett träd du passerar på väg till jobbet varje dag kan vara värderat till upp till 100 000 kronor. Att plantera ett nytt lite större träd kostar mycket pengar.
  • Etablerade, större träd är bra för klimatet. I städer är så kallade vindtunnlar vanliga. De blir ännu kraftigare om vi tar bort träd, eftersom trädens kronor blir till vindskydd som bromsar upp vindens hastighet.
  • Ett nybyggt bostadsområde känns betydligt mer ”inbott” om det är möjligt att flytta tillbaka större träd istället för att bara plantera nya träd som tar lång tid på sig att växa upp.
  • Ett träd som tidigare vuxit på en plats och som sedan flyttas tillbaka har större förutsättningar för att trivas än ett nyplanterat träd. Det är redan acklimatiserat till det befintliga klimatet och är vant vid att växa på just den platsen.

Så kan det gå till att flytta ett träd

I samband med ombyggnaden av Drottninggatan flyttade vi två lindar som var i vägen för en bredare cykelväg utanför Konserthuset. De fick sedan ett nytt hem på Stortorget.

Vid en trädflytt är det viktigt att vara rädd om både trädens rötter och eventuella ledningar i marken. Äldre ledningar finns inte alltid utmärkta i våra kartor. För att få ordentlig koll på ledningarna och inte risker att skada dem i marken använde vi oss av en grävsugsmetod istället för mer traditionella grävmetoder, både på platsen där träden växte tidigare och dit de flyttades.

Se hur ett av träden kommer på plats på Stortorget:

Lastbilen med ett av träden som flyttats från Konserthuset till Stortorget.

Ett av träden sätts på plats på Stortorget.

Ett av träden sätts på plats på Stortorget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.