Brohult och Dalhems grönområde

I östra delen av Dalhem finns ett härligt grönområde där du kan njuta av ett ganska kuperat område med såväl ängar och gräsmattor som uppvuxen skog. Här finns också stora möjligheter till sport, lek och motion.

Under 60- och 70-talen var området ett grustag och kullarna har uppkommit av den verksamheten. Det omvandlades till ett grönområde i samband med att bebyggelsen på Dalhem växte fram under 70-talet, men fick ett rejält lyft under 2020.

Området kallas av vissa för Kojakparken, Backarna, Hålan eller Brohultsparken – ja, kärt barn har många namn. Oavsett vad du kallar området kan du njuta av denna stora gröna oas med täta träddungar, blommande ängar och kanske Helsingborgs bästa pulkabackar

Från högsta punkten på 66 meter över havet kan du se stora delar av staden. Denna kulle har smeknamnet Kojak som ska ha kommit av att den en gång kala toppen på kullen liknade flinten på den fiktiva New York-polisen Kojak i den på 1970-talet populära polisserien med samma namn.

Det här finns i Brohult och Dalhems grönområde

  • Café, kiosk, restaurang: Nej
  • Grillplatser: Ja
  • Picknickmöjlighet: Ja
  • Motionsslinga: Inga uppmätta motionsspår, men gott om stigar att springa på.
  • Sport och aktiviteter: Cricketplan, discgolfbana, mountainbikebana, basketplan, fotbollsplan (se mer information längre ned)
  • Lekplats: Ja
  • Pulkabacke: Ja
  • Hundhägn: Ja, i områdets norra delar. Här släcks belysningen klockan 23.00. För att det inte plötsligt ska bli helt mörkt är var tredje stolpe tänd till klockan 23.15.
  • Toaletter: Nej
  • Parkering: Ja

Karta

Detaljerad karta över Brohult och Dalhems grönområde (pdf, 4,3 MB)

Här ligger Brohult och Dalhems grönområde

Rekreation, sport och aktiviteter

Grönområdet har stora möjligheter till sport, lek och motion. Några föreningar som använder området regelbundet är Helsingborgs cricketförening, cykelföreningen FIX och Helsingborgs Frisbeeklubb.

Alla slingor, planer och banor är öppna för allmänheten och det är fritt fram att använda dem när du vill. Ta hänsyn till varandra!

Cricket är det brittiska bollspelet med anor från 1500-talet spelas regelbundet på den stora gräsytan. Helsingborgs cricketförening välkomnar alla som vill titta på, testa, träna eller spela cricketmatch.

Föreningen har funnits sedan 2013. De spelar alla olika varianter av sporten, endags-cricket, test-cricket, första klass-cricket och Twenty-20-cricket. Läs mer på: helsingborgscricketforening.weebly.com

I parken finns Brohults DiscGolfbana, DGB med 18 hål. Banan anlades redan år 1981 och byggdes om år 2020. Banan är anpassad för det kuperade landskapet och bjuder på en trevlig tur att ta sig runt. Det är fritt fram och gratis för vem som helst att spela på banan som är öppen året runt.

Helsingborgs FrisbeeKlubb (HFK) har regelbundet organiserade träningar på banan. Ta med en frisbee nästa gång och passa på att prova på.

Karta över banan och mer information om discgolf (pdf, 3,4 MB)

Läs mer på: facebook.com/helsingborgsfk

Genom grönområdet finns en mountainbikeslinga som är uppmärkt med rosa markeringar. Banan cyklas medurs och har flera branta partier samt hinder som stockar, stenar, serpentiner, hopp och ”drops”. Det förekommer regelbunden träning med fokus på barn- och ungdomar och ibland även tävlingar. Tänk på att grönområdet är till för alla. Var försiktig och uppmärksam både som cyklist och som fotgängare. OBS! All cykling sker på egen risk!

Läs mer på: ckfix.se

Djur och växtliv

Det finns gott om vacker blommande buskar i hela parken. På våren blommar sälg, hagtorn och slån som förser bin och fjärilar med nektar på våren. Under sensommaren festar sedan den svarta och orangea amiralfjärilen på fallfrukt från körsbärsplommon.

Skötseln av Brohult och Dalhems grönområde är anpassat för att kunna hysa fjärilar som karminspinnare och andra djur som är beroende av blommande ängar och platser med höga örter. Vissa växter låter vi därför stå oklippta till sen höst, några till och med över vintern.

När insekterna äter i blommorna på våren pollinerar de samtidigt dem och ser på så vis till att det blir bär och frukt till fåglarna på hösten. Vilket ju också är till glädje för oss människor. Här finns till exempel goda körsbärsplommon och sötkörsbär.

Under sensommaren festar den svarta och orangea amiralfjärilen på fallfrukt från körsbärsplommon. Amiralfjärilen är en flyttfjäril som flyger hit ända från södra delarna av Europa på försommaren. Nästa generation fjärilar återvandrar söderut på hösten, men många stannar också kvar och dör då av kyla och svält.

De torra och soliga sluttningarna ger utmärkta förhållanden för blommande ängar. Den gula lilla käringtanden är värdväxt för många fjärilsarter och den är väldigt populär bland olika blåvingar. Särskilt Puktörneblåvingen ses ofta i området.

Träddungarna med lövträd som lind, ask, hassel och ek har med åren blivit fina miljöer för fåglar. Stenknäck är Helsingborgs kommunfågel och finns i området. Den håller till i de täta träddungarna där den äter av körsbärskärnor som den knäcker med sin kraftiga näbb.

Karminspinnarens metamorfos

Karminspinnaren är en vackert röd och svart fjäril som finns i grönområdet. Honan har en något kraftigare röd färg jämfört med hanen. Även fjärilslarven är iögonfallande med sina gula och svarta ränder.

Karminspinnaren trivs bäst på öppna, varma och gärna grusiga platser. Gamla grustäkter som de i Brohult och Dalhems grönområde är en perfekt miljö.

Soliga och stilla sommardagar kan karminspinnare, Tyria jacobaeae, ses flyga över ängarna. Då flyger fjärilen lågt och oftast lite fladdrande ett par decimeter över marken. Störst chans att se den har du soliga dagar från slutet av maj och hela juni.

Stånds är karminspinnarens värdväxt och fjärilen lägger sina ägg på bladens undersida. När larverna kläcks i juli äter de växtens blad och när larven växt till sig får den smak för knoppar och blommor.

Stånds har ett gift som larven tar upp och gör den oätlig för fåglar. Den randiga färgteckningen signalerar att den är giftig. I slutet av sommaren kryper larven ner strax under markytan, under en sten eller bland mossa och förpuppas.

Den övervintrar som puppa för att sedan kläckas som fjäril mellan maj och juni.

Skötseln av Brohult och Dalhems grönområde är anpassat för att kunna hysa fjärilar som karminspinnare och andra djur som är beroende av blommande ängar och platser med höga örter. Vissa växter låter vi därför stå oklippta till sen höst, några till och med över vintern.

Illustrationer: Paula Sjöstrand