Invigning av minnesplats för utlandsveteraner lördag 26 maj

Lördag 26 maj inviger vi en minnesplats för veteraner på utkiksplatsen på piren vid Kvickbron. Mellan klockan 15:00 och 16:00 hålls en ceremoni för att minnas och hedra utlandsveteraner. 

Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna organiserar en marsch för och av veteraner från Stadsparken till minnesplatsen inför invigningsceremonin.

Med minnesplatsen hedrar Helsingborgs stad de veteraner som tjänstgjort i världen för frihet, rättvisa och demokrati. Med staden i ryggen blickar minnesplatsen ut över havet och horisonten. Det är en plats för vördnad, kontemplation och minnen.

Bakgrund till minnesplatsen

Förra året beslutade regeringen att göra Veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag. Årets veterandag blir den första officiella flaggdagen till minne av krigsveteraner i Sverige.

I mars i år beslutade kommunfullmäktige att inrätta en centralt belägen minnesplats för våra veteraner i Helsingborg.