Minnesplats för utlandsveteraner

Sedan slutet av maj 2018 finns en minnesplats för veteraner på utkiksplatsen på piren vid Kvickbron. Med minnesplatsen hedrar Helsingborgs stad de veteraner som tjänstgjort i världen för frihet, rättvisa och demokrati. 

Med staden i ryggen blickar minnesplatsen ut över havet och horisonten. Det är en plats för vördnad, kontemplation och minnen.

Bakgrund till minnesplatsen

2017 beslutade regeringen att göra Veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag. Årets veterandag blir den första officiella flaggdagen till minne av krigsveteraner i Sverige.

I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en centralt belägen minnesplats för våra veteraner i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?