Så tar vi hand om träd i stadens parker och naturområden

Träd behövs i stadsmiljöer. Bland annat för att de förbättrar klimatet och hjälper till att dämpa buller, binda stoft och ge oss syre. Därför planterar vi varje år nya träd på olika platser. Vi är också försiktiga med att fälla träd på offentlig mark. Här får du reda på hur vi tar hand om träd i Helsingborg, när vi tar ned träd och när vi inte gör det.

Träden engagerar oss alla på olika sätt. De är stadens lungor, skänker skugga varma sommardagar och skapar spännande och avkopplande miljöer. Även om träden oftast ses som positiva inslag kan de ibland upplevas hindrande eller störande. De kan till exempel stå för nära en fastighet eller skymma utsikten.

Träden behövs i staden

Träd förbättrar klimatet och är viktiga för en god luftkvalitet. Trafiken i staden är intensiv och träden hjälper till att dämpa buller, binda stoft och ge oss syre. Det estetiska värdet är också stort och träden skapar en fin kontrast mot byggnaders geometriska former. Genom träden kan du också följa årstidernas växlingar, med blomning och höstfärger.

Därför planterar vi varje år nya träd på olika platser. Det handlar dels om att återplantera där det tidigare stått träd som vi blivit tvungna att ta bort på grund av att de varit sjuka, dels om nya träd på nya platser för att få en grönare stad. Vi planterar tåliga och vackra arter som fungerar bra i stadsmiljön.

Hösten 2023 planterar vi nya träd på olika platser i Helsingborg.

Besiktningar av stadens träd

Stadsbyggnadsförvaltningen genomför efter behov besiktningar av stadens träd för att se till att de är friska eller inte är skadade på annat sätt. Eftersom träden fyller en viktig funktion i staden är vi försiktiga med att ta ned ett träd. Vi går noggrant igenom våra alternativ och måste ha goda skäl för att fälla ett träd.

Då tar vi ned träd

Exempel på när vi tar ner träd på offentlig mark:

 • Trädet har så pass nedsatt kondition att det anses farligt och problemet kan inte åtgärdas genom beskärning.
 • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av exempelvis svamp som gör att trädet är farligt för omgivningen.
 • Trädet gallras för att gynna omgivande träds utveckling.
 • Träd tas bort för att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.

Då tar vi inte ned träd

Vi tar inte ner träd för att:

 • De skuggar tomt och/eller bostadshus.
 • De skuggar solceller.
 • De skymmer utsikten.
 • De tappar löv, barr eller frön på privat tomt.
 • De orsakar dålig tillväxt på privat tomt.
 • De stör parabolantenner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.