Drottninggatan mellan Stortorget och Norra Strandgatan/Sundstorget

Ombyggnaden av Drottninggatan mellan Stortorget och Norra Strandgatan/Sundstorget var så gott som klar årsskiftet 2018/2019. Här har vi bland annat byggt nya busshållplatser.

Ombyggnaden av Drottninggatan mellan Stortorget och Norra Strandgatan/Sundstorget startade i början av 2018. Etappen delades in i olika delar där vi arbetat under olika tider. Så gott som hela etappen var klar till årsskiftet 2018/2019. Under april och maj 2019 asfalterades sträckan.

Det här har vi gjort

Vi har bland annat byggt bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar och nya fräscha busshållplatser vid Sundstorget. Vi har också skapat möjligheter till fler uteserveringar och vistelseytor. Vi har även lagt nya ledningar, bytt ut belysningen och skapat bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi har gjort och varför.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?