Så bygger vi om Drottninggatan mellan Stortorget och Hälsovägen

Sedan mitten av juli 2018 arbetar vi  på Drottninggatans västra sida utanför Rådhuset. I mitten av augusti öppnade de nya hållplatserna vid Sundstorget och hållplatserna vid Konserthuset och Rådhuset stängdes. Då startade också arbetet mellan Norra Strandgatan/Ålgränden och Hälsovägen.

Den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan startade i början av januari 2018. Etappen sträcker sig mellan Stortorget och en bit upp på Hälsovägen. Här bygger vi bland annat nya busshållplatser, gör plats för uteserveringar och byter ut belysning.

Etappen är indelad i åtta olika delar där vi arbetar under olika tider. Vi öppnar upp varje del successivt så snart vi är klara. Hela etappen beräknas vara klar till årsskiftet 2018/2019.

Så påverkas du av arbetet

 • För närvarande arbetar vi på Drottninggatans västra sida från Stortorget/Hamntorget fram till Sundstorget samt på Drottninggatans östra sida mellan Norra Strandgatan/Ålgränden och en bit upp på Hälsovägen förbi S:t Jörgens plats.
 • I mitten av augsusti öppnade de nya busshållplatserna vid Sundstorget. De nya hållplatserna ersätter hållplatserna vid Konserthuset och Rådhuset, både norrut och söderut. Se Skånetrafikens webbplats eller appar för aktuell information.
 • Trafikljusen i korsningen Hälsovägen/Drottninggatan samt Drottninggatan/Roskildegatan är avstängda under tiden ombyggnaden pågår.
 • Ett körfält är öppet i vardera riktningen vid arbetsområdena. Även du som går och cyklar kan passera, även om övergångsställen ibland flyttas och cykelvägar tillfälligt kan ledas om.

Det här gör vi

Vi bygger bland annat bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar och nya fräscha busshållplatser vid Sundstorget. Vi skapar också möjligheter till fler uteserveringar och vistelseytor. Vi lägger även nya ledningar, byter ut belysningen och skapar bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.

Så planerar vi att arbeta i ombyggnadens andra etapp

Vi startade vid Sundstorget och fortsatte sedan närmare Rådhuset och Hamntorget. I de sista delarna håller vi till norr om Sundstorget, mot Hälsovägen. Se även kartan nedan.

Karta över ombyggnadens andra etapp

Planerade deletapper

 • Del 1: Östra delen av Drottninggatan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan
 • Del 2: Östra delen av Drottninggatan mellan Stortorget och Hästmöllegränden
 • Del 3: Västra delen av Drottninggatan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan
 • Del 4: Västra delen av Drottninggatan mellan Hamntorget och Sundstorget
 • Del 5: Västra delen av Drottninggatan mellan Sundstorget och Konserthuset
 • Del 6: Östra delen av Drottninggatan mellan Norra Strandgatan och S:t Jörgens plats
 • Del 7: Västra delen av Drottninggatan från Konserthuset och en bit upp på Hälsovägen
 • Del 8: Södra delen av Hälsovägen mellan S:t Jörgens plats och en bit upp på Hälsovägen

Preliminär tidplan för etappens olika delar

Tidplanen vi arbetar efter ser för närvarande ut som nedan. Observera att tidplanen är mycket preliminär och kan komma att ändras allt eftersom vi arbetar i de olika delarna. Se den preliminära tidplanen på en karta (pdf, 747 kB)

 • Deletapp 1: Klar
 • Deletapp 2: Klar
 • Deletapp 3: Klar
 • Deletapp 4: Vecka 28-45
 • Deletapp 6 och 8: Vecka: 33-51
 • Deletapp 5 och 7: Vecka 2-20 2019