Från januari bygger vi om Drottninggatan vid Sundstorget

Den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan startade i början av januari 2018. I de första två deletapperna arbetar på Drottninggatans östra sida, längs sträckan mellan Stortorget och Norra Strandgatan. Här bygger vi bland annat nya busshållplatser, gör plats för uteserveringar och byter ut belysning.

I den andra etappen arbetar vi på Drottninggatan, från Stortorget i söder och en bit upp på Hälsovägen förbi S:t Jörgens plats. Etappen är indelad i åtta olika delar där vi arbetar under olika tider. Vi öppnar upp varje del successivt så snart vi är klara. Arbetet startar i början av januari 2018 och hela etappen beräknas vara klar till årsskiftet 2018/2019.

Så påverkas du av arbetet

 • Den första delen startade i början av januari 2018. Vi arbetar på Drottninggatan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan, vid Sundstorget. Från 27 mars utökar vi arbetsområdet längs den östra sidan ner mot Stortorget.
 • Från tisdag 27 mars är busshållplatsen på östra sidan vid Rådhuset stängd. Bussresenärer som ska norrut hänvisas till hållplatserna Knutpunkten (Helsingborg C) eller Konserthuset. Se Skånetrafikens webbplats eller appar för aktuell information.
 • Ett körfält i vardera riktningen är öppen under arbetet och även du som går och cyklar kan passera, även om övergångsställen kan stängas av och flyttas och cykelvägar tillfälligt ledas om.

Det här gör vi

Vi bygger bland annat bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar och nya fräscha busshållplatser vid Sundstorget. Vi skapar också möjligheter till fler uteserveringar och vistelseytor. Vi lägger även nya ledningar, byter ut belysningen och skapar bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.

Så planerar vi att arbeta i ombyggnadens andra etapp

Vi startar vid Sundstorget och planerar sedan att fortsätta närmare Rådhuset och Hamntorget. I de sista delarna håller vi till norr om Sundstorget, mot Hälsovägen. Se även kartan nedan.

Karta över ombyggnadens andra etapp

Planerade deletapper

 • Del 1: Östra delen av Drottninggatan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan
 • Del 2: Östra delen av Drottninggatan mellan Stortorget och Hästmöllegränden
 • Del 3: Västra delen av Drottninggatan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan
 • Del 4: Västra delen av Drottninggatan mellan Hamntorget och Sundstorget
 • Del 5: Västra delen av Drottninggatan mellan Sundstorget och Konserthuset
 • Del 6: Östra delen av Drottninggatan mellan Norra Strandgatan och S:t Jörgens plats
 • Del 7: Västra delen av Drottninggatan från Konserthuset och en bit upp på Hälsovägen
 • Del 8: Södra delen av Hälsovägen mellan S:t Jörgens plats och en bit upp på Hälsovägen