Etapp 2: Drottninggatan från Stortorget till Hälsovägen

Den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan startade i början av januari 2018. Etappen sträcker sig mellan Stortorget och en bit upp på Hälsovägen. Här bygger vi bland annat nya busshållplatser, gör plats för uteserveringar och byter ut belysning.

I den andra etappen arbetar vi på Drottninggatan, från Stortorget i söder och en bit upp på Hälsovägen förbi S:t Jörgens plats. Etappen är indelad i åtta olika delar där vi arbetar under olika tider. Vi öppnar upp varje del successivt så snart vi är klara. Arbetet startade i början av januari 2018 och hela etappen beräknas vara klar till årsskiftet 2018/2019.

Så påverkas du av arbetet

 • Sedan januari 2018 arbetar vi med den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. För närvarande arbetar vi på Drottninggatans västra sida utanför Sundstorget och på den östra sidan utanför Rådhuset. Måndag 16 juli går arbetet utanför Rådhuset över till den västra sidan.
 • Busshållplatsen vid Rådhuset är stängd för dig som ska norrut. Från måndag 16 juli är även hållplatsen för dig som ska söderut stängd. Vi hänvisar istället bussresenärer till hållplatserna Knutpunkten (Helsingborg C) eller Konserthuset. Se Skånetrafikens webbplats eller appar för aktuell information.
 • Ett körfält i vardera riktningen är öppen under arbetet och även du som går och cyklar kan passera, även om övergångsställen kan stängas av och flyttas och cykelvägar tillfälligt ledas om.
 • Från måndag 9 juli och cirka två veckor framåt går det inte att köra in eller ut till Hamntorget från Drottninggatan och Järnvägsgatan. Läs mer om den delen av arbetet.

Det här gör vi

Vi bygger bland annat bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar och nya fräscha busshållplatser vid Sundstorget. Vi skapar också möjligheter till fler uteserveringar och vistelseytor. Vi lägger även nya ledningar, byter ut belysningen och skapar bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.

Så planerar vi att arbeta i ombyggnadens andra etapp

Vi startade vid Sundstorget och fortsatte sedan närmare Rådhuset och Hamntorget. I de sista delarna håller vi till norr om Sundstorget, mot Hälsovägen. Se även kartan nedan.

Karta över ombyggnadens andra etapp

Planerade deletapper

 • Del 1: Östra delen av Drottninggatan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan
 • Del 2: Östra delen av Drottninggatan mellan Stortorget och Hästmöllegränden
 • Del 3: Västra delen av Drottninggatan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan
 • Del 4: Västra delen av Drottninggatan mellan Hamntorget och Sundstorget
 • Del 5: Västra delen av Drottninggatan mellan Sundstorget och Konserthuset
 • Del 6: Östra delen av Drottninggatan mellan Norra Strandgatan och S:t Jörgens plats
 • Del 7: Västra delen av Drottninggatan från Konserthuset och en bit upp på Hälsovägen
 • Del 8: Södra delen av Hälsovägen mellan S:t Jörgens plats och en bit upp på Hälsovägen

Preliminär tidplan för etappens olika delar

Tidplanen vi arbetar efter ser för närvarande ut som nedan. Observera att tidplanen är mycket preliminär och kan komma att ändras allt eftersom vi arbetar i de olika delarna. Se den preliminära tidplanen på en karta (pdf, 768 kB).

 • Deletapp 1: Klar
 • Deletapp 2: Klart 16 juli 2018
 • Deletapp 3: Vecka 22-33
 • Deletapp 4: Vecka 28-45
 • Deletapp 6 och 8: Vecka: 32-50
 • Deletapp 5 och 7: Vecka 1-17 2019