Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Rååvägen förbereds för HelsingborgExpressen

I juni 2019 ska HelsingborgExpressen trafikera linje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och i januari påbörjar vi arbetena på Rååvägen.

Det här gör vi

I den andra etappen för förberedelserna för HelsingborgExpressen arbetar vi på Rååvägen. Arbetet startar 9 januari 2017 och om allt går som planerat är det färdigt till sommaren 2017

  • Rååvägen rustas upp och enkelriktas norrut genom Råå för bussar och övrig trafik. Själva ombyggnaden omfattar en sträcka på cirka 500 meter.
  • Vi breddar trottoaren på den östra sidan och skapar en flexibel zon för gång, parkering eller uteservering.
  • Vi lägger om gatsten och klinkerytor samt lägger gatsten på anslutande ytor.
  • Vi asfalterar den yta som bussen ska använda för att minimera vibrationer från busstrafiken, vilket förbättrar komforten för både boende och bussresenärer.
  • Vi installerar ny belysning.
  • Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar.

Så påverkas du

  • Rååvägen har varit avstängd från all fordonstrafik mellan Kaptensgatan och Lybecksgatan, men är sedan början av april öppen igen. Den är dock fortfarande enkelriktad mellan Kapellgatan och Mårtensgatan och fortsatt avstängd mellan Lybecksgatan och Mårtensgatan. I möjligaste mån håller vi öppet för leveranser och till infarter.
  • Medan arbete pågår uppstår störningar i form av till exempel vibrationer och buller.
  • Busslinje 1 kör under byggtiden inte på Rååvägen, se information från Skånetrafiken (pdf, 296 kB) och skanetrafiken.se.

Planering i dialog med berörda

I planeringen för HelsingborgExpressen är dialogen med berörda längs Rååvägen samt boende på Råå viktig.

– Vi har under arbetets gång träffat fastighetsägare, boende och näringsidkare. Dels för att informera om projektet men också för att samla in kunskap om de berördas behov kring utvecklingen av gatan, säger Marcus Ekman, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Om HelsingborgExpressen

HelsingborgExpressen är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på Helsingborgs största stadsbusslinje, 1:an. Läs mer om HelsingborgExpressen här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close