Rååvägen är förberedd för HelsingborgsExpressen

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen trafikera linje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och mellan januari och juli 2017 arbetade vi på Rååvägen.

Det här har vi gjort

I den andra etappen för förberedelserna för HelsingborgsExpressen arbetade vi på Rååvägen. Arbetet startade i januari och var färdigt under sommaren 2017.

  • Rååvägen rustades upp och enkelriktades norrut genom Råå för bussar och övrig trafik. Själva ombyggnaden omfattade en sträcka på cirka 500 meter.
  • Vi breddade trottoaren på den östra sidan och skapade en flexibel zon för gång, parkering eller uteservering.
  • Vi lade om gatsten och klinkerytor samt lade gatsten på anslutande ytor.
  • Vi asfalterade den yta som bussen ska använda för att minimera vibrationer från busstrafiken, vilket förbättrar komforten för både boende och bussresenärer.
  • Vi installerade ny belysning.
  • Vi lade nya vatten- och avloppsledningar.

Planering i dialog med berörda

I planeringen för HelsingborgsExpressen har dialogen med berörda längs Rååvägen samt boende på Råå varit viktig.

– Vi har under arbetets gång träffat fastighetsägare, boende och näringsidkare. Dels för att informera om projektet men också för att samla in kunskap om de berördas behov kring utvecklingen av gatan, säger Marcus Ekman, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Om HelsingborgsExpressen

HelsingborgsExpressen är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på Helsingborgs största stadsbusslinje, 1:an. Läs mer om HelsingborgsExpressen här.