Aktuellt i projektet

Just nu arbetar vi på Drottninggatan och från februari 2018 förbereder vi Vasatorpsvägen för HelsingborgsExpressen. Här får du aktuell information om vad som händer i projektet och hur det påverkar dig som rör dig längs HelsingborgsExpressens framtida sträckning.

Aktuellt just nu

Vasatorpsvägen

Från februari 2018 förbereder vi Vasatorpsvägen för HelsingborgsExpressen. Vi bygger nya hållplatser med bättre väderskydd, fler säkra passager över vägen, anlägger en grön allé och sätter upp ny belysning. Läs mer om arbetet på Vasatorpsvägen.

Planteringsvägen

2018 planerar vi förberedelsearbeten för HelsingborgsExpressen på flera platser. Bland annat ska vi på Planteringen rusta upp Planteringsvägen med mittförlagt busskörfält och enkelriktade körfält för biltrafiken. Läs mer om arbetet på Planteringsvägen.

Drottninggatan och Järnvägsgatan

I början av maj 2017 startade ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan, en viktig del i förberedelserna för HelsingborgsExpressen. Arbetet ska vara helt klart till sommaren 2019. Vi bygger bland annat bussfiler och nya fräscha busshållplatser, med bättre väderskydd och mer plats att röra sig på runt hållplatserna. I början av januari startade vi den andra etappen vid Sundstorget.  Läs mer om arbetet på Drottninggatan och Järnvägsgatan.

Det här har vi gjort