Aktuellt i projektet

Just nu arbetar vi på Järnvägsgatan och under hösten planerar vi att starta förberedelserna på Planteringsvägen. Här får du aktuell information om vad som händer i projektet och hur det påverkar dig som rör dig längs HelsingborgsExpressens framtida sträckning.

Aktuellt just nu

Ombyggnad av Planteringsvägen hösten 2017 – sommaren 2018

Under hösten 2017 planerar vi att påbörja förberedelserna för HelsingborgsExpressen på Planteringsvägen. Vi kommer att rusta upp vägen med mittförlagt busskörfält och enkelriktade körfält för biltrafiken. Under ombyggnaden kan det periodvis bli köer i biltrafiken. Läs mer om arbetet på Planteringsvägen.

Ombyggnad av Järnvägsgatan maj – december 2017

I början av maj 2017 startade ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan, en viktig del i förberedelserna för HelsingborgsExpressen. Arbetet ska vara helt klart till sommaren 2019. Mellan maj och årsskiftet 2017/2018 arbetar vi på Järnvägsgatan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Här bygger vi bland annat bussfiler och nya fräscha busshållplatser, med bättre väderskydd och mer plats att rör sig på runt hållplatserna. Läs mer om arbetet på Järnvägsgatan.

Det här har vi gjort