Vasatorpsvägen förbereds för HelsingborgsExpressen

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen, spårvägsliknande rymliga bussar, börja trafikera linje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och från februari 2018 arbetar vi på Vasatorpsvägen. Ombyggnaden påverkar framkomligheten i området.

Vi startade arbetet i februari 2018 och ska vara klara till årsskiftet 2018/2019.

Så här påverkas du

 • Framkomligheten på Vasatorpsvägen begränsas under hela 2018.
 • Från mitten av juli till slutet av oktober 2018 är Vasatorpsvägen helt avstängd från Drottninghög C och Drottninghögsvägen. Följ orange vägvisning om du är osäker på vilken väg du ska ta istället.
 • Busslinjer som trafikerar Vasatorpsvägen kan få annan körväg. På skanetrafiken/helsingborgsexpressen finns information om hur det påverkar dig.
 • Medan arbete pågår uppstår störningar i form av till exempel vibrationer och buller.

Det här gör vi

 • Vi tar ned träd längs Vasatorpsvägen och sanerar marken där. I samband med det tar vi även ned  träd vid torget inför ombyggnaden av Drottninghögs centrum.
 • Vi skapar mittförlagda busskörfält på Vasatorpsvägen.
 • Vi bygger tre nya hållplatslägen med bättre och längre väderskydd.
 • Vi skapar grönska, bland annat en allé.
 • Vi sätter upp ny belysning längs hela gatan.
 • Vi skapar flera nya och säkra passager över Vasatorpsvägen.
 • Vi sätter upp nya trafiksignaler.
 • Vi bygger ett gång- och cykelstråk längs med vägen.
 • Vi skapar en ny anslutning till Larmvägen och ny infart till Drottninghög C.