Vasatorpsvägen förberedd för HelsingborgsExpressen

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen, spårvägsliknande rymliga bussar, börja trafikera linje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och mellan februari och oktober 2018 har vi förberett Vasatorpsvägen för HelsingborgsExpressen.

Vi startade arbetet i februari 2018 och kunde öppna Vasatorpsvägen igen i slutet av oktober 2018, en månad tidigare än beräknat.

Det här återstår att göra

  • I november 2018 räknar vi med att kunna plantera den trädallé, som ska bidra till mer grönska i området.

Det har vi gjort

  • Vi har tagit ned träd längs Vasatorpsvägen och sanerat marken där. I samband med det har vi även tagit ned träd vid torget inför ombyggnaden av Drottninghögs centrum.
  • Vi har skapat mittförlagda busskörfält på Vasatorpsvägen.
  • Vi har byggt tre nya hållplatslägen med bättre och längre väderskydd.
  • Vi har satt upp ny belysning längs hela gatan.
  • Vi har skapat flera nya och säkra passager över Vasatorpsvägen.
  • Vi har satt upp nya trafiksignaler.
  • Vi har byggt ett gång- och cykelstråk längs med vägen.
  • Vi har skapat en ny anslutning till Larmvägen och ny infart till Drottninghög C.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?