Vasatorpsvägen förberedd för HelsingborgsExpressen

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen, spårvägsliknande rymliga bussar, börja trafikera linje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och mellan februari och oktober 2018 har vi förberett Vasatorpsvägen för HelsingborgsExpressen.

Vi startade arbetet i februari 2018 och kunde öppna Vasatorpsvägen igen i slutet av oktober 2018, en månad tidigare än beräknat.

Det här återstår att göra

  • I november 2018 räknar vi med att kunna plantera den trädallé, som ska bidra till mer grönska i området.

Det har vi gjort

  • Vi har tagit ned träd längs Vasatorpsvägen och sanerat marken där. I samband med det har vi även tagit ned träd vid torget inför ombyggnaden av Drottninghögs centrum.
  • Vi har skapat mittförlagda busskörfält på Vasatorpsvägen.
  • Vi har byggt tre nya hållplatslägen med bättre och längre väderskydd.
  • Vi har satt upp ny belysning längs hela gatan.
  • Vi har skapat flera nya och säkra passager över Vasatorpsvägen.
  • Vi har satt upp nya trafiksignaler.
  • Vi har byggt ett gång- och cykelstråk längs med vägen.
  • Vi har skapat en ny anslutning till Larmvägen och ny infart till Drottninghög C.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.