Vasatorpsvägen förbereds för HelsingborgsExpressen

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen, spårvägsliknande rymliga bussar, börja trafikera linje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och från februari arbetar vi på Vasatorpsvägen. Ombyggnaden påverkar framkomligheten i området.

Framkomligheten i området påverkas också av förberedelserna för HelsingborgsExpressen på Ängelholmsleden vid Kullavägen.

Vi startade arbetet i februari 2018 och ska vara klara till årsskiftet 2018/2019.

Så här påverkas du

 • Framkomligheten på Vasatorpsvägen begränsas under hela 2018.
 • Från 19 februari till mitten av juli 2018 är Vasatorpsvägen helt avstängd mellan Regementsvägen och Blåkullagatan/Minörgatan. Från mitten av juli till mitten av september 2018 är Vasatorpsvägen helt avstängd från Drottninghög C och Drottninghögsvägen. Följ orange vägvisning om du är osäker på vilken väg du ska ta istället.
 • Busslinjer som trafikerar Vasatorpsvägen kan få annan körväg. På skanetrafiken/helsingborgsexpressen finns information om hur det påverkar dig.
 • Medan arbete pågår uppstår störningar i form av till exempel vibrationer och buller.

Se film: Vasatorpsvägen stängs av och förbereds för HelsingborgsExpressen

Det här gör vi

 • Vi tar ned träd längs Vasatorpsvägen och sanerar marken där. I samband med det tar vi även ned  träd vid torget inför ombyggnaden av Drottninghögs centrum.
 • Vi skapar mittförlagda busskörfält på Vasatorpsvägen.
 • Vi bygger tre nya hållplatslägen med bättre och längre väderskydd.
 • Vi skapar grönska, bland annat en allé.
 • Vi sätter upp ny belysning längs hela gatan.
 • Vi skapar flera nya och säkra passager över Vasatorpsvägen.
 • Vi sätter upp nya trafiksignaler.
 • Vi bygger ett gång- och cykelstråk längs med vägen.
 • Vi skapar en ny anslutning till Larmvägen och ny infart till Drottninghög C.

Så tar du dig fram under avstängningen

I den första delen av ombyggnaden av Vasatorpsvägen arbetar vi mellan Regementsvägen och Blåkullagatan/Minörgatan. Vi rekommenderar dig som kör bil att istället ta Ängelholmsleden och Drottninghögsvägen.

Du som ska till Drottninghög Centrum

 • kör som vanligt om du kommer från öster.
 • kör via Ängelholmsleden och Drottninghögsvägen om du kommer från väster.