Dalhem förberett för HelsingborgsExpressen

Mellan hösten 2018 och våren 2019 förberedde vi Dalhem för HelsingborgsExpressen. Här har vi bland annat byggt nya hållplatser, laddstationer för bussarna och en ny utsmyckad cirkulationsplats.

Det här har vi gjort

  • Vi har byggt tre nya hållplatser med väderskydd för HelsingborgsExpressen, en vid Dalhems centrum och två på Dalhemsvägen i närheten av korsningen mot Vasatorpsvägen. Hållplatserna ersätter befintliga hållplatser på ungefär samma plats.
  • Vi har byggt två nya hållplatser för andra bussar på Annerovägen i närheten av korsningen mot Dalhemsvägen. Där har tidigare inte funnits några hållplatser.
  • Vi har byggt två laddplatser för HelsingborgsExpressen vid Dalhems centrum, på Dalhemsvägens norra sida. Det blir också avstigningshållplats för dig som åker med HelsingborgsExpressen.
  • Vi har byggt en cirkulationsplats i korsningen vid Annerovägen och Dalhemsvägen, där bland annat HelsingborgsExpressen vänder. Cirkulationsplatsen har bland annat smyckats med en spännande belysning.
  • Vi har satt upp ny belysning längs Dalhemsvägen vid Dalhems centrum.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?