Vi förbereder Dalhem för HelsingborgsExpressen

Sedan oktober 2018 förbereder vi Dalhem för HelsingborgsExpressen. Här bygger vi bland annat nya hållplatser, laddstationer för bussarna och en ny utsmyckad cirkulationsplats.

Så påverkas du

Arbetet startade i början av oktober 2018 och fram till årsskiftet 2018/2019 var Dalhemsvägen helt avstängd vid Dalhems centrum. Det påverkade både bil- och busstrafik samt framkomligheten för den som går och cyklar. Nu är Dalhemsvägen öppen och det går återigen att passera förbi Dalhems centrum.

Busslinjerna 1, 7 och 91 går sedan början av januari som vanligt igen. Hållplats Dalhem söderut är dock tillfälligt flyttad en bit söderut.

För närvarande arbetar vi vid Dalhems centrum samt vid de nya hållplatslägena på Dalhemsvägen och Annerovägen. (Se även kartan nedan.) Framkomligheten är begränsad, men det går att passera arbetsområdena.

Går allt som planerat ombyggnaderna klara i slutet av februari. Vi kan dock inte slutasfaltera vid de ombyggda områdena förrän till våren, preliminärt i april, eftersom asfaltering kräver att det är tillräckligt varmt ute.

Det här gör vi

  • Vi bygger tre nya hållplatser med väderskydd för HelsingborgsExpressen, en vid Dalhems centrum och två på Dahlhemsvägen i närheten av korsningen mot Vasatorpsvägen. Hållplatserna ersätter befintliga hållplatser på ungefär samma plats.
  • Vi bygger två nya hållplatser för andra bussar på Annerovägen i närheten av korsningen mot Dahlhemsvägen. Där finns inga hållplatser idag.
  • Vi bygger två laddplatser för HelsingborgsExpressen vid Dalhems centrum, på Dalhemsvägens norra sida. Det blir också avstigningshållplats för dig som åker med HelsingborgsExpressen.
  • Vi bygger en cirkulationsplats i korsningen vid Annerovägen och Dalhemsvägen, där bland annat HelsingborgsExpressen ska vända. Cirkulationsplatsen smyckas med bland annat en spännande belysning.
  • Vi sätter upp ny belysning längs Dalhemsvägen vid Dalhems centrum.