Vi förbereder Dalhem för HelsingborgsExpressen

I början av oktober startar förberedelserna för HelsingborgsExpressen på Dalhem. Vi bygger bland annat nya hållplatser, laddstationer för bussarna och en ny utsmyckad cirkulationsplats. Arbetet påverkar dig som går, cyklar, åker buss eller kör bil i området.

Så påverkas du (se även kartan nedan)

Arbetet startar i början av oktober och går allt som planerat är vi klara vid årsskiftet 2018/2019.

Åka buss

Från 9 oktober påverkas busslinjerna 1 och 7 avstängningen:

  • Linje 1: Resande till och från hållplats Annerovägen och Dalhem C hänvisas till tillfällig hållplats cirka 100 meter sydost på Dalhemsvägen.
  • Linje 7 och linje 91: Resande till och från hållplats Dalhem C hänvisas till hållplats Annerovägen. Resande till och från hållplats Dalhem hänvisas till hållplats Vasatorps Trädgård.

Se hur din resa påverkas i Skånetrafikens appar eller på skanetrafiken.se.

Köra bil

Från måndag 9 oktober är Dalhemsvägen helt avstängd vid Dalhems centrum, från Annerovägen till gångbron strax väster om Dalhems centrum. Korsningen vid Annerovägen är dock öppen mot Dalhemsvägen västerut, men framkomligheten är begränsad.

Du som hyr parkeringsplats eller garageplats vid Dalhems centrum kommer åt din plats under hela ombyggnaden.

Cykla eller gå

Skyltar hjälper dig som går eller cyklar till och från Dalhems centrum att hitta rätt väg via gångbroarna eller centrumets sidoingångar. Du kan inte passera på Dalhemsvägen förbi Dalhems centrum under avstängningen, däremot kan du gå längs Dalhemsvägens södra sida.

Det här gör vi

  • Vi bygger tre nya hållplatser med väderskydd för HelsingborgsExpressen, en vid Dalhems centrum och två på Dahlhemsvägen i närheten av korsningen mot Vasatorpsvägen. Hållplatserna ersätter befintliga hållplatser på ungefär samma plats.
  • Vi bygger två nya hållplatser för andra bussar på Annerovägen i närheten av korsningen mot Dahlhemsvägen. Där finns inga hållplatser idag.
  • Vi bygger två laddplatser för HelsingborgsExpressen vid Dalhems centrum, på Dalhemsvägens norra sida. Det blir också avstigningshållplats för dig som åker med HelsingborgsExpressen.
  • Vi bygger en cirkulationsplats i korsningen vid Annerovägen och Dalhemsvägen, där bland annat HelsingborgsExpressen ska vända. Cirkulationsplatsen smyckas med bland annat en spännande belysning.
  • Vi sätter upp ny belysning längs Dalhemsvägen vid Dalhems centrum.