Vi förbereder Planteringen, Miatorp och Högasten för HelsingborgsExpressen

I mitten av september 2018 startade förberedelserna för HelsingborgsExpressen på Planteringen, Miatorp och Högasten. Där rustar vi bland annat upp Planteringsvägen med mittförlagt busskörfält och enkelriktade körfält för biltrafiken.

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen, spårvägsliknande rymliga bussar, börja trafikera linje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och från september 2018 bygger vi om Södergatsviadukten, Planteringsvägen och delar av Rååvägen

Vi arbetar i etapper längs sträckan från Malmöleden i norr till Kielergatan i Söder. Största delen av arbetet sker på Planteringsvägen mellan Västra Sandgatan och Hästhagsvägen. Går allt som planerat är arbetet längs hela sträckan klart i slutet av april 2019.

Det här gör vi

 • Vi skapar ett mittförlagt busskörfält med ny hållplats och gång- och cykelpassage på Planteringsvägen.
 • Vi skapar mer grönska med plantering av nya träd och nya trädrader. Längs Planteringsvägens östra del är de nuvarande lindarna i dåligt skick. Vi tar därför ned dem och ersätter dem med nya.
 • Vi sätter upp nya trafiksignaler.
 • Vi sätter upp ny belysning.
 • Vi bygger nya gång- och cykelvägar längs med Planteringsvägen.
 • Vi skapar en ny cirkulationsplats i korsningen Östra tallgatan/Fäktmästaregatan/Planteringsvägen med nya säkra passager.
 • Vi skapar en ny cirkulationsplats i korsningen Strandbadsvägen/Planteringen med nya gång- och cykelpassager.
 • Vi skapar nya hållplatser vid Miatorp, Albrogatan, Norrehed, Högasten, Allhelgonakyrkan samt Gåsebäck (vid Södergatsviadukten).
 • Vi underhåller och lägger nya vattenledningar på Planteringen.

Så påverkas du

 • Under arbetstiden har trafiken på Planteringsvägen mellan Västra Sandgatan och Hästhagsvägen letts om vid olika etapper. Det är nu öppet för både buss- och biltrafik, men framkomligheten är fortfarande begränsad.
 • Under tiden vi arbetar vid de olika busshållplatserna är framkomligheten tidvis begränsad.
 • Hastighetsgränserna sänks för allas säkerhet.
 • De kan uppstå störningar i form av till exempel vibrationer och buller. Vi ber om överseende med detta.

Om HelsingborgsExpressen

HelsingborgsExpressen är en satsning på spårvägsliknande rymliga bussar på linje 1, Helsingborgs mest trafikerade stadsbusslinje. HelsingborgsExpressen ska sättas i trafik sommaren 2019. Läs mer om HelsingborgsExpressen här.