Vi förbereder Planteringen för HelsingborgsExpressen

2018 planerar vi förberedelsearbeten för HelsingborgsExpressen på flera platser. Bland annat ska vi på Planteringen rusta upp Planteringsvägen med mittförlagt busskörfält och enkelritade körfält för biltrafiken.

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen, spårvägsliknande rymliga bussar, börja trafikera linje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och under 2018 planerar vi att bygga om Planteringsvägen.

Det här gör vi

 • Vi skapar ett mittförlagt busskörfält med ny hållplats och gång- och cykelpassage på Planteringen.
 • Vi skapar mer grönska med plantering av nya träd och nya trädrader.
 • Vi sätter upp nya trafiksignaler.
 • Vi sätter upp ny belysning.
 • Vi bygger nya gång- och cykelvägar längs med Planteringen.
 • Vi skapar en ny cirkulationsplats i korsningen Östra tallgatan/Fäktmästaregatan/Planteringsvägen med nya säkra passager.
 • Vi skapar en ny cirkulationsplats i korsningen Strandbadsvägen/Planteringen med nya gång- och cykelpassager.
 • Vi skapar nya hållplatser vid Miatorp, Albrogatan, Norrehed, Högasten, Allhelgonakyrkan och Gåsebäck.
 • Vi underhåller och lägger nya vattenledningar på Planteringen.

Så påverkas du

 • Under arbetstiden leds trafiken på Planteringsvägen om vid olika etapper.
 • Hastighetsgränserna sänks för allas säkerhet.
 • Infarterna till anslutande gator till Planteringsvägen stängs periodvis under entreprenaden och trafiken leds om.
 • De kan uppstå störningar i form av till exempel vibrationer och buller. Vi ber om överseende med detta.
 • Bussarna kör som vanligt under arbetstiden men kan påverkas av köer.

Om HelsingborgsExpressen

HelsingborgsExpressen är en satsning på spårvägsliknande rymliga bussar på linje 1, Helsingborgs mest trafikerade stadsbusslinje. HelsingborgsExpressen ska sättas i trafik sommaren 2019. Läs mer om HelsingborgsExpressen här.