Planteringen, Miatorp och Högasten klara för HelsingborgsExpressen

Hösten 2018 startade förberedelserna för HelsingborgsExpressen på Planteringen, Miatorp och Högasten. Här har vi bland annat rustat upp Planteringsvägen med mittförlagt busskörfält och enkelriktade körfält för biltrafiken.

Vi har arbetat i etapper längs sträckan från Malmöleden i norr till Kielergatan i Söder. Största delen av arbetet har skett på Planteringsvägen mellan Västra Sandgatan och Hästhagsvägen. Arbetet längs hela sträckan var klart i maj 2019.

Det här har vi gjort

  • Vi har skapat ett mittförlagt busskörfält med ny hållplats och gång- och cykelpassage på Planteringsvägen.
  • Vi har skapat mer grönska med plantering av nya träd och nya trädrader. Längs Planteringsvägens östra del var de befintliga lindarna i dåligt skick. Vi har därför tagit ned dem och ersatt dem med nya.
  • Vi har satt upp nya trafiksignaler.
  • Vi har satt upp ny belysning.
  • Vi har byggt nya gång- och cykelvägar längs med Planteringsvägen.
  • Vi har skapat en ny cirkulationsplats i korsningen Östra tallgatan/Fäktmästaregatan/Planteringsvägen med nya säkra passager.
  • Vi har skapat en ny cirkulationsplats i korsningen Strandbadsvägen/Planteringen med nya gång- och cykelpassager.
  • Vi har skapat nya hållplatser vid Miatorp, Albrogatan, Norrehed, Högasten, Allhelgonakyrkan samt Gåsebäck (vid Södergatsviadukten).
  • Vi har underhållit och lagt nya vattenledningar på Planteringen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?