Förberedelser på Landskronavägen

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen, bussar med hög kapacitet, trafikera linje 1. För att det ska vara möjligt behöver Helsingborgs stad bygga om gator och hållplatser. I mitten av september 2016 startade de första ombyggnaderna på och vid Landskronavägen.

Den första etappen för förberedelserna för HelsingborgsExpressen startade i mitten av september 2016 och var klar vid årsskiftet 2017/2017. Då arbetade vi på och vid Landskronavägen, mellan Rååvägen och Kielergatan.

Det här gjorde vi

  • Vi asfalterade och skapade ett nytt busskörfält på Landskronavägen.
  • Vi byggde nya hållplatser på Landskronavägen och Kattegattsgatan.
  • Vi byggde en ny cykelväg mellan Kielergatan och Rausvägen.
  • Vi förnyade trafiksignaler vid Kielergatan och Rausvägen.

Karta över första etappen

Om HelsingborgsExpressen

HelsingborgsExpressen är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på Helsingborgs största stadsbusslinje, 1:an. Läs mer om HelsingborgsExpressen här.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?