Motorbanor

Väla motorstadion i Helsingborg ligger inom Väla motorstadiums område på Berga i Helsingborg. Här finns bland annat banor för go-kart, folkrace och motocross.

Väla motorstadion i Helsingborg består av ett gammalt bostadshus som innehåller kök, mötesrum och kontor. Föreningar och öppen fritidsverksamhet kan använda dessa lokaler till olika former av aktiviteter. I anslutning till detta hus finns ytterligare två byggnader. Dessa innehåller lokaler där de aktiva föreningarna kan meka med sina motorfordon. I detta hus finns även toaletter och dusch.

Banområdet består av:

  • go-kartbana
  • folkracebana
  • ett flertal banor för cross beroende på storleken på maskinen.

Här finns även ett flertal klubblokaler som användes flitigt under träning och tävling. Inom området finns även en depå och en stor toalett- och duschbyggnad. Depån är utrustad med el-skåp som kan användas av deltagare. I anslutning till banområdet finns även en stor parkeringsplats för besökare och deltagare.

Föreningar på gården

Idag finns det tre föreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet inom banområdet:

SMK har även en sektion med radiostyrda bilar. Under sommarhalvåret kör de med sina bilar på en utebana men under vintertid kör de på vinden ovanför garagen. Inom området finns även en hyrkartverksamhet. Där kan du hyra en gokart och testköra.

HMCK och SMK genomför varje sommar i samarbete med skol- och fritidsförvaltningen fritidsläger för skollediga ungdomar där dessa får prova på att köra en folkracebil eller en crosscykel. Dessa läger har skapat ett stort intresse för att fortsätta efter lägers slut.