Kulturprogram i Helsingborg

Kulturprogrammet klubbades igenom i början av 2021 av kommunfullmäktige i Helsingborg. Programmet utgör det politiska styrdokumentet för kulturen i Helsingborg 2021-2024.

Kulturprogrammet täcker in stadens politiska viljeinriktningar inom kulturområdet och har växt fram i nära samarbete med kulturlivet, akademin, näringslivet, kommunala och regionala förvaltningar, samt inte minst stadens invånare.

Kulturprogrammet bygger på tre utvecklingsområden som syftar till att ta tillvara Helsingborgs unika möjligheter inom kulturområdet och möta de utmaningar stadens kulturliv påverkas av: Hela Helsingborg, Helsingborg i världen, samt Helsingborg skapar och producerar. Ett starkt och varierat kulturliv i samspel med övriga samhällssektorer är viktigt för stadens utveckling. Utvecklingsområdena kompletteras med tillhörande viljeinriktningar och strategier för att nå dem.

Cecilia Engström (KD), kulturnämndens ordförande, säger så här om det nya kulturprogrammet:

Kulturprogrammet sätter verkligen fokus på att tillgängliggöra och öka delaktigheten i stadens kulturliv för stadens alla invånare, i samarbete med civilsamhället och fristående kulturutövare. Att nå och involvera fler helsingborgare där de vistas och bor ser jag som en prioriterad fråga.

Kulturprogrammet lägger stor vikt vid förbättrade förutsättningarna för amatörer såväl som professionellt konstnärligt skapande, produktion och distribution. Det ska bland annat ske genom att utveckla tillgången till lokaler och kulturella innovationsmiljöer, stödja kultursektorns samverkan med akademi och näringsliv, samt möjliggöra för mer samarbeten och bättre synlighet.

Kulturprogrammet för 2021-2024, öppnas som pdf.

För mer information: kulturprogram@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?