Kulturprogram i Helsingborg

Kulturprogrammet, det politiska styrdokumentet för kulturen i Helsingborg 2021 - 2024, antogs av kommunfullmäktige i Helsingborg i början på 2021. Programmet är utarbetat i bred samverkan med det lokala kulturlivet, akademin, näringslivet, kommunala och regionala förvaltningar och inte minst, helsingborgarna.

Stadens kulturprogram bygger på tre utvecklingsområden som syftar till att ta tillvara Helsingborgs möjligheter inom kulturområdet: Hela Helsingborg, Helsingborg i världen samt Helsingborg skapar och producerar.

Kulturnämnden har sedan kulturprogrammet antogs, beslutat om en rad satsningar i linje med programmets intentioner.

Kulturprogrammet för 2021-2024, öppnas som pdf.

För mer information: kulturnamnden@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?