Våra aktiviteter

Kompassen är en mötesplats för föräldrar och barn. Här hittar du våra aktiviteter babycafé, öppen förskola och 3-6 årsgrupp med föräldrar.

Våra öppettider

Måndag: 08.30-12.00, 14.00-16.00
Tisdag: 08.30-12.00, 13.00-16.00
Onsdag: 08.30-12.00, 13.00-16.00
Torsdag: 08.30-12.00, 13.00-16.00

Babycafé onsdagar 10.00-11.00

Varje dag har vi sångstund och fika.

Öppen förskola

På öppen förskola träffar du föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Vi leker, sjunger, målar, lyssnar på sagor och gör utflykter. Vi har fika till självkostnadspris.

Babyträffar

Måndag 21/1 Barnmorska 10.00-11.00
Måndag 28/1 BVC psykolog 10.30-11.30

Måndag 4/2 Barnsäkerhet 10.30-11.30
Måndag 11/2 Skärmtider 10.30-11.30
Måndag 18/2 Barnkonventionen 10.30-11.30
Måndag 25/2 Socialtjänsten 10.30-11.30

Måndag 4/3 Litteratur pedagog 10.30-11.30
Måndag 11/3 Sjuka barn 10.30-11.30
Måndag 25/3 Arga barn 10.30-11.30

Babycafé

Babycaféet är till för föräldrar med barn i åldrarna 0-12 månader. Vi tar upp olika teman med sådant som du som förälder kan ha nytta av, till exempel mat, sömn och olycksfall. Vi lyssnar till babysagor och får information inför förskolan. Vi får även besök av tandsköterska och barnmorska.

3-6 års grupp med förälder

Du som har barn mellan tre till sex år är välkommen med ditt barn. Du och ditt barn får göra aktiviteter tillsammans som gympa, olika lekar och att baka. Du får gärna komma med egna förslag på aktiviteter. Vi avslutar med fika och pratar om sådant som är viktigt när barnen är i denna ålder och hur det är att vara förälder.

Måndagar klockan 13.00-16.00

Svenska för föräldralediga

Måndag 09.00-12.00
Tisdag 09.00-12.00
Onsdag 09.00-12.00
Torsdag 10.30-12.00
Fredag 09.00-10.30

Lärare är Åsa.

Välkomna!

Zohre Sadjadi, förkollärare på Öppna förskolan
Telefon: 042-10 64 30, mobil: 073-230 65 05