Vilka förskolor kan jag välja mellan?

Du har rätt att önska plats på vilken förskola som helst inom Helsingborg. I din ansökan rangordnar du ett antal olika alternativ på förskolor där du kan tänka dig att ha ditt barn.

I vår jämförelsetjänst kan du jämföra stadens förskolor utifrån olika kriterier.