Läsårstider och lov

Här hittar du tider för när skolorna i Helsingborgs stads skolor har lov och andra lediga dagar. Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om hur läsåret för de kommunala skolorna i Helsingborg ser ut.

Skolan delas upp i läsår.

Ett läsår består av två terminer.

En termin är

fyra till fem månader lång.

Terminerna kallas

vårtermin och hösttermin.

Läsåret börjar i augusti

på höstterminen.

Det avslutas i juni

på vårterminen.

Lediga dagar

Skolorna kan ha olika lediga dagar.

När terminen börjar

får du information

om när skolans lediga dagar är.

Om du har frågor om lediga dagar,

kontakta då skolan.

Helsingborgs skolor brukar

använda sig av Unikum för att

informera om viktiga saker.

De flesta skolorna lägger upp

sina tider för läsåret på Unikum.

Gå in på Unikum för att hitta

läsårstiderna för ditt barns skola.

Den här länken leder till
Unikums webbplats
.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?