Sfi – utbildning i svenska för invandrare

Svenska för invandrare förkortas ibland till sfi. Sfi är en vuxenutbildning.

Den finns för vuxna som invandrat

till Sverige och inte lärt sig svenska ännu.

När du läser sfi får du lära dig svenska.

Du få också lära dig om hur

det svenska samhället fungerar.

Hur länge du behöver studera

beror på hur mycket du läst innan

och hur mycket svenska du redan kan.

Anmäl dig

Du kan anmäla dig till sfi här.

När vi fått din anmälan

får du ett mejl med information.

Du måste vara folkbokförd
i Helsingborg

För att kunna gå på sfi i Helsingborg

måste du vara folkbokförd i Helsingborg.

Att vara folkbokförd innebär att

du tillhör en viss stad.

När du folkbokförs väljer

du vilken stad du vill tillhöra.

Du får inte ta med barn till sfi

Om du har barn måste du se till

att någon kan passa dem när

du är borta.

Kontakta A-kassan

Om du har A-kassa ska du kontakta dem

innan du börjar på sfi.

Du kan läsa sfi:

 • från och med den 1 juli
  det år du fyller 16
 • om du är folkbokförd i Helsingborg
 • om du har ett svenskt personnummer
  eller samordningsnummer.
 • om du saknar grundkunskaper
  i det svenska språket
 • om du kan tala norska eller danska
  kan du inte läsa sfi.

Öppettider för hjälp

Om du studerar sfi och behöver hjälp

eller information,

kan du prata med en studievägledare.

Här kan du se öppettiderna:

 • måndag klockan 13:00-15:00
  under denna tid kan du få
  arabisk tolk
 • torsdag klockan 10:00-12:00.

Du besöker oss på:
Rönnowsgatan 10E, Helsingborg.

Här är en karta som visar
var Rönnowsgatan 10E ligger
.

Det finns tre olika studievägar inom sfi

Studieväg 1

För dig som inte kan läsa eller skriva

på ditt hemspråk.

Eller för dig som bara gått

i skolan några år.

Studieväg 1 läses i långsam takt.

Studieväg 2

För dig som gått på grundskola

eller gymnasium.

Studieväg 2 läses i normal takt.

Studieväg 3

För dig som börjat studier vid

högskola eller universitet.

Du är van att studera och

vet hur du studerar på bästa sätt.

Studieväg 3 läses i snabb takt.

Om du vill läsa annat

Det går att läsa sfi

tillsammans med andra ämnen.

Du kan läsa mer om
sfi tillsammans med andra ämnen här (inte lättläst)
.

Föräldraledig

Om du precis fått barn,

är du hemma och är föräldraledig.

Du kan studera svenska

samtidigt som du är hemma med barn.

Du får välja om du vill studera i grupp

eller ensam.

Här kan du läsa mer om
sfi för föräldralediga (inte lättläst)
.