Ung livsstil

Sedan år 2000 är Helsingborgs stad med i forskningsprojektet "Ung livsstil", tillsammans med ett tiotal andra kommuner. Syftet med projektet är att ge kommunens politiker och tjänstemän ökad kunskap om ungas livssituation och önskemål.

Vart tredje år får Helsingborgs grundskolor för årskurserna 4-6 och 7-9 samt gymnasiet delta i en forskningsstudie. Studien genomförs i samarbete med forskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson samt institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Rapporter från Ung livsstil

Resultat från 2018

Här hittar du en sammanställning av hur eleverna har besvarat frågorna i den senaste undersökningen. Denna är indelad i sex olika ämnesområden. Varje ämnesområde omfattar svar från årskurs 4-6, årskurs 7-9 och gymnasiet.

Se presentation

Här kan du se Ulf Blomdahl presentera Helsingborgs resultat från 2018.

Undersökningen arbetar med följande bakgrundsvariabler:

 • Ålder
 • Kön
 • Områden
 • Socioekonomisk bakgrund
 • Skolframgång
 • Olika grader av svensk bakgrund

Följande undersöks:

 • Vad ska kommunen satsa på
 • Inflytande i kommunen i stort, i skolan och på fritiden
 • Trivsel i skolan och på fritiden
 • Livets mening
 • Skolan
 • Föreningslivet
 • Fritidsgårdar/mötesplatser
 • Bibliotek
 • Kulturskolan
 • Fysisk aktivitet
 • Hälsa och matvanor
 • Droger
 • Rädd att gå ut om kvällarna
 • Förtroende för vuxna och kompisar
 • Deltagande i fritids- och kulturutbudet
 • Preferenser för olika delar i livet och skilda fritidsaktiviteter
 • Läsvanor

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?