Ung livsstil

Sedan år 2000 är Helsingborgs stad med i forskningsprojektet ”Ung livsstil” om unga helsingborgares levnadsvillkor och preferenser. Syftet med projektet är att ge kommunens politiker och tjänstemän ökad kunskap om ungas livssituation och önskemål.

Vart tredje år får barn och ungdomar i utvalda grundskolor i årskurserna 4–6 och 7–9, samt i gymnasiet delta i en forskningsstudie. Medverkande skolklasser tas fram genom ett statistiskt urval som genomförs av Ung livsstils forskningsledning där forskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson ingår.

Vill du veta mer?

Om du vill se specifik information för ett visst område eller målgrupp kan du kontakta lars.olsson@helsingborg.se

Du kan även läsa mer om Ung livsstils forskningsrapporter här.

Sammanfattning från den senaste undersökningen från 2021

Föreningsliv

Andelen unga i Helsingborg som är medlemmmar i en idrottsförening har minskat över tid. Denna nedgång är något större relativt sett bland pojkar jämfört med flickor. Det är tydligt att unga med låg socioekonomisk bakgrund är kraftigt underrepresenterade i idrottsföreningar, medan de med hög socioekonomisk bakgrund är överrepresenterade.

Hälsa

I rapporten framgår det att destor äldre barn och ungdomar är, desto sämre bedömer de sin hälsa. Trenden är inte specifik för Helsingborg utan gäller även i andra kommuner. Ett anmärkningsvärt resultat är att flickor i större utsträckning än pojkar bedömer sin hälsa som sämre.

Fysisk aktivitet och träning

I rapporten definieras fysisk inaktivitet om man är fysiskt aktiv mindre än två gånger i veckan utanför skoltid. Resultatet visar att tjejer i samtliga årskurser är mer fysiskt inaktiva jämfört med killar i motsvarande årskurs. Tjejer i gymnasiet är de som är mest fysiskt inaktiva, 40 procent svarade att de aldrig tränar, eller tränar mindre än två gånger i veckan utanför skoltid. Vidare visar studien att både killar och tjejer som bor i ett höginkomstområde är betydligt mer fysiskt aktiva än de som bor i ett låginkomstområde.

Fritidsintresse

De fritidsintressen som både killar och tjejer, oavsett bakgrund, anser vara viktiga är att vara med kompisar, umgås med familjen, och surfa på mobilen, chatta, kolla youtube och ha kul. Det framgår även att en större andel av tjejerna har angett lyssna på musik som ett intresse, medan en större andel av killarna har angett tv-spel, dataspel och liknande. Det finns tydliga skillnader mellan killar och tjejers intressen när det gäller dans och e-sport. Endast ett fåtal killar har angett dans som ett intresse, medan ett fåtal tjejer har svarat att de är intresserade av e-sport.

Trygghet och säkerhet

I enkäten ställde vi följande fråga till ungdomar i årskurs 7–9 och i gymnasiet: Känner du obehag eller rädsla när du är utomhus på fredag- och lördag-, och/eller söndagkvällar efter klockan 19.00?

Av svaren framgår en avsevärd skillnad mellan könen där tjejer upplever en betydligt större känsla av otrygghet på samtliga platser. Den största otryggheten för tjejer oavsett ålder är på bussar, tåg, i Helsingborgs centrum och på Helsingborg C.

Tidigare rapporter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.