Ung livsstil

Helsingborg är sen år 2000 tillsammans med ett tiotal andra kommuner med i forskningsprojekt vid namn ”Ung livsstil” (Ung livsstil i Helsingborg). Syftet med studien är att ge kommunens politiker och tjänstemän ökad kunskap om ungas livssituation och önskemål.

Helsingborgs grundskolor för årskurserna 4-6 och 7-9 samt gymnasiet för samtliga årskurser undersöks vart tredje år. Undersökningen genomförs i samarbete med forskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson samt institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Den senaste undersökningen genomfördes i mars 2018. Resultatet kommer att redovisas av Ulf Blomdahl vid en föreläsning i Helsingborg i början av 2019. Materialet kommer även att publiceras på denna sida.

Undersökningen arbetar med följande bakgrundsvariabler:

 • Ålder
 • Kön
 • Områden
 • Socioekonomisk bakgrund
 • Skolframgång
 • Olika grader av svensk bakgrund

Följande undersöks:

 • Vad ska kommunen satsa på
 • Inflytande i kommunen i stort, i skolan och på fritiden
 • Trivsel i skolan och på fritiden
 • Livets mening
 • Skolan
 • Föreningslivet
 • Fritidsgårdar/mötesplatser
 • Bibliotek
 • Kulturskolan
 • Fysisk aktivitet
 • Hälsa och matvanor
 • Droger
 • Rädd att gå ut om kvällarna
 • Förtroende för vuxna och kompisar
 • Deltagande i fritids- och kulturutbudet
 • Preferenser för olika delar i livet och skilda fritidsaktiviteter
 • Läsvanor