Ung livsstil

Sedan år 2000 är Helsingborgs stad med i forskningsprojektet "Ung livsstil", tillsammans med ett tiotal andra kommuner. Syftet med projektet är att ge kommunens politiker och tjänstemän ökad kunskap om ungas livssituation och önskemål.

Vart tredje år får Helsingborgs grundskolor för årskurserna 4-6 och 7-9 samt gymnasiet delta i en forskningsstudie. Studien genomförs i samarbete med forskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson samt institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Den senaste undersökningen genomfördes i mars 2018. Resultatet redovisas av Ulf Blomdahl vid en föreläsning i Helsingborg i början av 2019. Materialet kommer även att publiceras på denna sida.

Undersökningen arbetar med följande bakgrundsvariabler:

 • Ålder
 • Kön
 • Områden
 • Socioekonomisk bakgrund
 • Skolframgång
 • Olika grader av svensk bakgrund

Följande undersöks:

 • Vad ska kommunen satsa på
 • Inflytande i kommunen i stort, i skolan och på fritiden
 • Trivsel i skolan och på fritiden
 • Livets mening
 • Skolan
 • Föreningslivet
 • Fritidsgårdar/mötesplatser
 • Bibliotek
 • Kulturskolan
 • Fysisk aktivitet
 • Hälsa och matvanor
 • Droger
 • Rädd att gå ut om kvällarna
 • Förtroende för vuxna och kompisar
 • Deltagande i fritids- och kulturutbudet
 • Preferenser för olika delar i livet och skilda fritidsaktiviteter
 • Läsvanor