Adressregister, kodnyckel

Här finns ett adressregister (kodnyckel) som bland annat visar vilket statistikområde (B-och C-område) en adress i Helsingborg tillhör.

Se kartor över de olika statistikområdena.

Kodnyckel 2011 (Excel 584 kB).

Med utgångspunkt från gatuadressen kan man i kodnyckeln komma fram till rätt geografiska område (C-område) samt hitta indelningen efter geografiska verksamhetsområden (det som tidigare kallades ”medborgarutskott”) i Helsingborg. Det går också lätt att sortera registret efter egna önskemål, då det bifogas som Excel-fil.

  • Kodnyckeln är uppbyggd så att om hela gatan faller inom samma C-område anges inga gatunummer. Annars preciseras de nummer som tillhör respektive C-område.
  • I kodnyckeln tillämpas en strikt bokstavsordning enligt den officiella stavningen. Carl Krooks gata återfinns sålunda på ”C”, O D Krooks gata efter Odengatan. ”Sankt” och ”Sankta” förkortas visserligen ”S:t” och ”S:a” men återfinns enligt den fullständiga stavningen.
  • Om en gata saknas i kodnyckeln kan det bero på att gatan i fråga genom trafikomläggningar blivit delad, varvid respektive gatudel fått tillägget Norra eller Södra, Västra eller Östra, Nedre eller Övre.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?