Folkhälsa

Här kan du läsa resultaten för Helsingborg från de folkhälsoundersökningar som främst Region Skåne genomför.

Barn och ungas hälsa 2016

Under våren 2016 svarade 27 000 skånska elever i årskurs 6 och 9 och i årskurs 2 i gymnasiet på Region Skånes hälsoenkät. Cirka 3 000 av dem bodde i Helsingborg. Syftet var att ta reda på hur ungdomarna mår i Helsingborg och andra delar av Skåne.

Undersökningen innehöll frågor om levnadsvanor, hälsa och välbefinnande, sociala relationer och trygghet, trivsel i skolan och framtidstro. En motsvarande undersökning gjordes första gången 2012.

Vuxnas hälsa 2012

Undersökningen om helsingborgarnas hälsa gjordes i november 2012 och innehöll frågor om hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, trygghet, arbete och miljö.

Eftersom undersökningen har gjorts tre gånger tidigare går det att se hur helsingborgarnas och skåningars hälsa har utvecklats från år 2000 till 2012.

Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik

Data från Region Skånes olika folkhälsoenkäter finns nu tillgängligt på regionens hemsida. Här får du tillgång till folkhälsostatistik för flera olika grupper: vuxna, barn och unga, och barn och föräldrar. Till verktyget för folkhälsostatistik i Skåne.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?