Geografiska indelningar, kartor

Här finns olika geografiska indelningar av Helsingborg i kartform.

Här hittar du ett adressregister (kodnyckel) för att ta reda på vilka statistikområden som syns i kartorna.

Här hittar du en karta över Helsingborgs B-områden. Genom att zooma in på kartorna kan du se statistikområdenas sträckning på detaljnivå.

Vill du veta mer om statistikområden?

Helsingborg är sedan många år indelat i så kallade statistikområden. För dessa områden tas en stor mängd statistik fram. Statistikområdena är byggstenar för områdesindelningar som används på flera håll i organisationen.

Statistikområdesindelningen är med hjälp av en sexsiffrig kod stegvis uppbyggd i vad som kallas B-, C-, D-, och E-områden. De tre första siffrorna bildar tillsammans B-område (stadsdel), fyra siffror C-område (del av stadsdel), fem siffror D-område (kvarter) och sex siffror E-område (kvarter främst utanför centralorten Helsingborg).

Mest använd är B-områdesindelningen. I centralorten Helsingborg finns 32 B-områden, vars namn bör ge de flesta helsingborgare en uppfattning om vilka områden det rör sig om. Övriga kommunen är indelat i 10 B-områden, vart och ett bestående av en större tätort med tillhörande omland.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?