Medborgarundersökningar

Varje vår och höst kan kommunerna vara med i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Här är resultaten från de undersökningar som Helsingborgs stad varit med i.

2019

Medborgarundersökning Helsingborgs stad 2019 (pdf 332 kb)

2018

Medborgarundersökning Helsingborgs stad 2018 (pdf 1 MB)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?