Föreningar

Det finns många föreningar för både dig som har en psykisk funktionsnedsättning och dina anhöriga. Här presenterar vi några av dem.

Mer information om var och en kan du få genom att klicka på länken till deras webbplats.

Attention, riksförbundet

Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom,Tourettes syndrom och OCD.
Telefon: 08-709 22 60
Attentions webbplats.

Autism, riksföreningen

Telefon 08-702 05 80
Autism, riksföreningens webbplats.

Bipolarna

För dig med bipolär sjukdom.
Bipolarnas webbplats.

Fontänhuset Helsingborg

För dig som är/har varit i kontakt med psykiatrin och som inte har ett aktivt missbruk.
Telefon: 042-24 50 60
Fontänhuset Helsingborgs webbplats.

DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg

Telefon: 042-17 72 70
DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborgs webbplats.

Kamratföreningen Lyktan

Telefon: 042-18 76 30

NSPH, riksförbund

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är ett nätverk för patient-, brukar-, och anhörigorganisationer.
Telefon: 08-120 488 00
E-post: info@nsph.se
NHSP:s webbplats.

OCD-förbundet Ananke

Ideell förening som ger stöd åt människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.
Telefon: 042-21 22 34
OCD-förbundets Anakes webbplats.

Schizofreniföreningen i Skåne

Telefon: 042-13 42 35

SPES, lokal förening i Helsingborg

Suicidprevention och efterlevandes stöd.
Telefon: 0721-528858 alt 0700167212
E-post: speshbg@outlook.se
SPES riksförbunds webbplats.

ÅSS, riksförbund

Svenska ångestsyndromsällskapet.
Telefon: 08-650 70 79
ÅSS riksförbunds webbplats.