Bygdevägar

För att det ska bli enklare för dig som cyklar har Trafikverket infört bygdevägar på ett antal vägsträckor mellan byar i Helsingborgs stad. Där får cyklister och gående en tydlig plats och större trygghet på vägen.

Det här är bygdevägar

Vägen har två breda vägrenar med en körbana i mitten. På vägen får cyklister och gående en tydlig plats och kan röra sig säkrare.

Här finns vägarna

Se även kartan nedan.

  • Väg 1376 Påarp – korsning med Rosenlundsvägen
  • Väg 1387 Ödåkra – Allerum
  • Allerums Kyrkväg mellan Allerum och Hittarp

Så cyklar och kör du på vägen

  • Du som cyklar eller går gör det i vägrenen.
  • Du som kör bil, motorcykel eller annat motorfordon kör i körbanan. Om du behöver möta eller köra om ett annat motorfordon får du tillfälligt använda vägrenen för att sedan köra tillbaka till körbanan.

En del i att ta fram nya vägtyper

Vägutformningen för bygdevägarna är ett försöksprojekt som genomförs av Trafikverket tillsammans med Helsingborgs stad. Förhoppningen är att vi i Sverige efter detta test kan formulera tydliga riktlinjer om tillämpning och utformning, så att vägtypen kan finnas med i Trafikverkets regler för vägars och gators utformning (VGU).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?