Får jag cykla på trottoaren?

Nej, cyklister får inte cykla på gångbanor*. Fotgängare och cyklister hamnar ofta i konflikt med varandra. De som går uppfattar inte vad som är cyklistyta och korsar eller går på cykelbanan. Cyklisten i sin tur upplever ofta att risken att köra ute på gatan är för stor och cyklar därför ibland på trottoaren istället. Att visa hänsyn till och förståelse för varandras svårigheter underlättar vardagen för alla.

*Sedan 1 oktober 2014 får barn under åtta år cykla på trottoar när det inte finns någon cykelbana.