Får jag cykla på vilken sida jag vill om det finns en cykelbana på båda sidor av vägen?

Försök att alltid cykla på höger sida av gatan även när det finns cykelbanor på båda sidor. Om det bara finns cykelbana på ena sidan ska du i första hand använda den.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?