Måste bilförare stanna för cyklister vid ett övergångsställe?

Om du går och leder din cykel över övergångsstället gäller samma regler som för gående, det vill säga bilföraren måste stanna om den som går precis ska eller håller på att gå över övergångsstället.

Om du cyklar har bilföraren däremot inte samma skyldighet att stanna. Som cyklist måste du vara medveten om att det är svårt för en bilist att hinna uppfatta en cyklist som cyklar ut på ett övergångsställe och att du tar en mycket stor risk om du gör det.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?